Komisja Europejska wczoraj rozpoczęła konsultacje społeczne strategii farmaceutycznej. Ma ona sprawić, że Europa stanie się liderem innowacji, także tych z udziałem sztucznej inteligencji. Aby to osiągnąć, konieczna będzie likwidacja barier w przepisach


Pandemia COVID-19 pokazała, że w przypadku kryzysu zdrowotnego Unia Europejska powinna mieć zasoby i wykorzystywać nowoczesne technologie do produkcji niedrogich leków. Ale jednym z hamulców są bariery prawne dla innowacji w medycynie i farmacji, w tym wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Pierwszym krokiem w kierunku przyjęcia strategii farmaceutycznej dla Europy, była publikacja planu działania, swoistej mapy drogowej. Komisja zachęca zainteresowanych obywateli, ekspertów i strony do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat tego zarysu strategii. Mają na to czas do 7 lipca. Kolejnym krokiem są konsultacje społeczne, które rozpoczęły się wczoraj (16 czerwca) i potrwają do 15 września.

Pandemia koronawirusa pokazała nam bardziej niż kiedykolwiek, że potrzebujemy systemu odpornego na kryzys i środków do produkcji leków w UE, aby zapewnić naszym obywatelom i szpitalom dostęp do podstawowych leków we wszystkich okolicznościach

Stella Kyriakides, komisarz odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Ogólnym celem strategii farmaceutycznej dla Europy, która ma zostać przyjęta przed końcem roku, jest zapewnienie dostaw bezpiecznych i niedrogich leków w Europie oraz wsparcie europejskiego przemysłu farmaceutycznego w utrzymaniu pozycji innowatora i światowego lidera.

– Do końca roku przedstawię ambitną strategię farmaceutyczną dla Europy, aby zapewnić przystępność cenową, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo dostaw. Pandemia koronawirusa pokazała nam bardziej niż kiedykolwiek, że potrzebujemy systemu odpornego na kryzys i środków do produkcji leków w UE, aby zapewnić naszym obywatelom i szpitalom dostęp do podstawowych leków we wszystkich okolicznościach – stwierdziła Stella Kyriakides, komisarz odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, w komunikacie Komisji Europejskiej.

Zdaniem KE strategia ma neutralizować nowe zagrożenia. Widzi wśród nich takie, jak duży wpływ sytuacji międzynarodowej na unijny sektor farmaceutyczny oraz nierówny dostęp do leków, wywołany wysokimi kosztami innowacyjnych terapii. Komisja wylicza też wśród nowych zagrożeń niedopasowanie między inwestycjami badawczo-rozwojowymi a potrzebami w zakresie zdrowia publicznego oraz problemy z przekształcaniem odkryć dokonywanych przez europejskich badaczy i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową w sukces komercyjny. Jednym z ważniejszych zagrożeń są zdaniem KE bariery prawne dla innowacji, takich jak terapie genetyczne i terapie spersonalizowane, aplikacje i wyroby medyczne, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Postępy naukowe i technologiczne, takie jak terapie spersonalizowane, inteligentne aplikacje zdrowotne, technologie medyczne związane m.in. ze sztuczną inteligencją, zmieniają oblicze rynku farmaceutycznego. SI i uczenie maszynowe wykorzystywane jest coraz powszechniej do projektowania nowych lekówszczepionek. Szacuje się, że nad szczepionką na koronawirusa pracuje obecnie ponad 130 podmiotów farmaceutycznych, z których ponad połowa czerpie z możliwości SI. Niewielka część z nich to podmioty europejskie.

KE obawia się, że europejskie regulacje mogą nie nadążać za tymi zmianami. Istniejące przepisy mogą być niedostosowane na przykład do umożliwienia oceny leków, których zastosowanie łączy się z wykorzystaniem samouczącej się sztucznej inteligencji i jasnego określenia obowiązków, i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w łańcuchach opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu takich produktów. Nowa strategia ma te problemy rozwiązać.

Skip to content