Koniec 2019 roku to wysyp konferencji i postanowień, związanych z próbami ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych. Czy świat po przyjęciu różnych deklaracji, rezolucji i celów stanie się bardziej otwarty na zastosowanie do tego nowych technologii?

Organizacja Narodów Zjednoczonych od kilku miesięcy intensywnie postuluje, by do zwalczania klimatycznych zawirowań szerzej używać możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Dla przykładu pod koniec maja w Genewie odbył się szczyt ONZ na temat tego, jak wykorzystać siłę SI do poprawy życia na Ziemi. Teraz rozpoczynają się kolejne obrady w ramach COP25, corocznego szczytu klimatycznego.

Creme de la crème SI

Zatrzymanie klimatycznej katastrofy to wyzwanie np. dla uczenia maszynowego. Jak ML może w tym pomóc? Już w połowie grudnia w kanadyjskim Vancouver odbędą się warsztaty pn. NeurIPS 2019. To jedna z najważniejszych konferencji na temat ML. Tym razem w całości będzie poświęcona zmianom klimatu. Będzie można przysłuchiwać się jej on-line.

SI i ML już teraz wykorzystywane są do ograniczenia zmian klimatu. Dzieje się to m.in. poprzez wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, sterowanie wydajniejszą fotowoltaiką, ograniczanie zużycia wody, inteligentne sieci elektryczne i zapobieganie wylesianiu. O różnych możliwościach ML dyskutować będzie w Vancouver śmietanka naukowców i praktyków sztucznej inteligencji.

Kto się pokaże?

Są to m.in. David Rolnick z Uniwersytetu Pensylwanii, założyciel i dyrektor ruchu Climate Change AI, skupiającego pracowników naukowych i liderów przemysłu, zajmujących się doskonaleniem zastosowań uczenia maszynowego do zwalczania kryzysu klimatycznego.

Pojawi się też m.in. dr Lynn Kaack (z ETH Zürich, publikująca artykuły naukowe o przewidywaniu zapotrzebowania na energię czy używaniu ML do zwalczania zmian klimatu). W dyskusji panelistów weźmie udział fachowiec od SI Andrew Ng, Yoshua Bengio czy John Platt (kierujący działem nauk stosowanych w Google Research, który działa na styku informatyki z fizyką lub biologią; jego najnowszym celem jest pomoc w rozwiązaniu problemu zmian klimatu w Google AI). Sponsorami warsztatów są ElementAI DeepMind i Microsoft.

Europa i klimat w ONZ

Z kolei wczoraj rozpoczęła się w Madrycie 10-dniowa konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (COP25). W związku z tym wcześniej, bo w ubiegły czwartek, 28 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której ogłosił kryzys dotyczący klimatu oraz środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej.

Europosłowie chcą, aby Komisja Europejska w pełni dopasowała wszystkie zmiany legislacyjne i budżetowe do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C. W osobnej rezolucji Parlament wezwał kraje członkowskie Wspólnoty do przedstawienia strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku, właśnie podczas madryckiej konferencji ONZ. Już wcześniej Komisja Europejska zaproponowała osiągnięcie przez kraje członkowskie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku, ale Rada Europejska nie przyjęła go z powodu opozycji ze strony Czech, Polski i Węgier.

Greta dopłynie

Na szczytach klimatycznych ONZ międzynarodowa społeczność negocjuje sposoby realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego, czyli utrzymanie ocieplenia ziemi poniżej 2°C.

Dotychczasowe wysiłki, ograniczające emisję gazów cieplarnianych, są niewystarczające. W ubiegłym roku na konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach uczestnicy uzgodnili wspólny katalog działań, zwany „mapą drogową” porozumienia paryskiego. Na tegorocznej konferencji chodzić będzie między innymi o handel emisjami. W programie obrad jest znów kwestia odszkodowań od najbogatszych państw dla tych najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi – kraje G20 odpowiadają za 78 proc. światowych emisji.

Europa ma aspiracje do występowania w roli lidera na madryckim szczycie COP25 tym bardziej, że negocjuje jako całość, a nie każde państwo z osobna.

W 2018 r. emisja dwutlenku węgla w Unii Europejskiej spadła o 2,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Do Madrytu dotarła kontrowersyjna szwedzka aktywistka klimatyczna, nastoletnia Greta Thunberg.

10 i 11 grudnia szefowie rządów, ministrowie i inni szefowie delegacji i dygnitarze wydadzą oświadczenia krajowe dotyczące neutralności klimatycznej.

Skip to content