Wbrew stereotypom automatyzacja dotknie nie tylko kierowców ciężarówek czy kasjerów. Pracownicy z klasy średniej też nie mogą spać spokojnie. To wyzwanie także dla firm. Aby nie zostały wyeliminowane przez konkurencję, muszą dbać o rozwój kompetencji swoich ludzi

Bezrobocie technologiczne, czyli utrata pracy przez całe grupy zawodowe w wyniku rozwoju automatyzacji, to jeden z największych problemów współczesnej gospodarki. Pracodawcy mogą się przed nim bronić tylko w jeden sposób: dbając o ciągły rozwój swoich pracowników. Nie chodzi o filantropię – personel, który rozumie nowe technologie, jest w stanie szybko przyswoić sobie i skutecznie zastosować wszelkie nowinki. A to daje firmie przewagę konkurencyjną.

Budowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród pracowników biznesu będzie przedmiotem seminarium BAKCYL 2019 organizowanego 12 grudnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Padną tam konkretne przykłady rozwijania tych kompetencji w kontekście organizacyjnym, kulturowym i technologicznym. Omówione zostaną m.in. analityka danych, robotyzacja procesów biznesowych czy wykorzystanie sztucznej inteligencji.

– Przydatność kompetencji na rynku pracy wynosi dziś od dwóch do pięciu lat – mówi organizator seminarium prof. Andrzej Sobczak z SGH. – Potem tracą one zwykle aktualność. Badania pokazują zarazem, że tylko 4 procent dorosłych Polaków systematycznie podnosi swoje kompetencje. A wiadomo, że 71 procent czynności związanych z przetwarzaniem danych w Polsce może zostać zautomatyzowanych. Dlatego konieczne jest wypracowanie skutecznych sposobów rozwoju pracowników.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do menedżerów odpowiedzialnych za cyfrową transformację przedsiębiorstw, a także działów zajmujących się rozwojem pracowników.

Wystąpią na nim m.in. przedstawiciele takich firm jak: Millennium Bank, Bank Pocztowy, PKO Leasing, ING Bank Śląski, Discovery, Volvo, Schneider Electric.

Szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia.

Uzupełnieniem seminarium jest niekomercyjna inicjatywa edukacyjna cyfroweDNA.pl skierowana do pracowników działów biznesowych średnich i dużych przedsiębiorstw. Udział w inicjatywie pozwala na doskonalenie zachowań / sposobu myślenia zgodnie z wymaganiami coraz bardziej scyfryzowanego biznesu, jak również pozyskanie nowych umiejętności twardych z takich obszarów jak: robotyzacja procesów biznesowych (Robotic Process Automation), analityka danych oraz wdrażanie innowacji cyfrowych. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich sektorów czy branż.

Portal Sztuczna Inteligencja jest patronem medialnym seminarium.

Skip to content