Komisja Europejska wesprze 23 nowe projekty, których celem jest walka z pandemią koronawirusa. Na ich realizację wyda łącznie 128 milionów euro w ramach unijnego programu Horyzont 2020. W skład realizujących je konsorcjów wchodzą również zespoły z Polski

W ten sposób Komisja realizuje część swojego zobowiązania do wydania 1,4 miliarda euro na rzecz inicjatywy „Global Coronavirus Response”, zainicjowanej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w maju 2020 r. Horyzont 2020 to unijny program finansujący badania naukowe i innowacje.

W projektach weźmie łącznie udział 347 zespołów naukowych z 40 krajów, które odpowiedziały na ogłoszenie Komisji z 19 maja. Będą pracować nad uzupełnieniem wysiłków podjętych już wcześniej w celu opracowania diagnostyki, leczenia i szczepionek. Ale nie tylko.

– Odpowiedź na to wezwanie ukazała bogactwo nowych pomysłów na walkę z koronawirusem, w tym nowych rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia. Cyfrowe rozwiązania i technologie umożliwiły nam utrzymanie łączności i interakcji w czasie izolacji. Będą one również istotnym elementem długoterminowej reakcji na tego wirusa i budowania naszej odporności – stwierdził komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

W projektach weźmie łącznie udział 347 zespołów naukowych z 40 krajów

Komisja negocjuje obecnie umowy w sprawie przyznania dotacji z wybranymi beneficjentami. Są wśród nich trzy konsorcja z polskimi grupami badawczymi. Jak poinformowała portal sztucznainteligencja.org.pl przedstawicielka biura prasowego Komisji Europejskiej Vanessa Favalli, nie można jeszcze udostępnić bardziej szczegółowych informacji związanych z beneficjentami.

– Najpierw muszą zostać podpisane umowy w sprawie przyznania dotacji. Dopiero po tym pełne informacje na temat projektów zostaną udostępnione w unijnej bazie danych CORDIS związanych z badaniami – wyjaśniła Favalli.

Nowe projekty obejmą, między innymi przeprojektowanie produkcji, aby szybciej wytwarzać niezbędne artykuły medyczne i sprzęt (na to Komisja przeznaczy 22 miliony euro), poza tym rozwój technologii medycznych, narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji w celu poprawy wykrywania choroby, nadzoru i opieki nad pacjentem (łącznie ponad 55 milionów euro) oraz analizę behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków reakcji rządów i publicznego systemu opieki zdrowotnej w trakcie pandemii (28 milionów euro). 20 milionów euro będzie przeznaczone na nowe ogólnoeuropejskie badania dużych grup pacjentów (kohort) COVID-19, a 3 miliony euro na już istniejące badania kohortowe.

W drugim filarze finansowym, związanym z rozwojem technologii i sztucznej inteligencji w medycynie, znalazł się projekt o nazwie PORSAV „Kontrola aerozoli wirusowych w COVID-19 i nowszych”, który zrealizuje pięciu partnerów z Polski, Francji i Irlandii pod egidą irlandzkiej firmy Palliare Ltd. Palliare z partnerami (m.in. Uniwersytetem w Dublinie) opracuje i wprowadzi na rynek nowe rozwiązania minimalizujące rozprzestrzenianie się aerozoli podczas laparoskopowych zabiegów chirurgicznych i endoskopii.

Polacy wezmą też udział w dwóch projektach zajmujących się analizą skutków pandemii. To projekt PERISCOPE – paneuropejska odpowiedź na wpływ COVID-19 i przyszłe pandemie i epidemie, który zrealizuje włoski Uniwersytet w Pawii z udziałem 32 partnerów, oraz projekt o nazwie „SHARE-COVID: Niezamierzone skutki zdrowotne, gospodarcze i społeczne decyzji dotyczących kontroli epidemii COVID-19” przygotowany przez badaczy z Towarzystwa Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka wspólnie z 15 partnerami.

Skip to content