Prof. Tomaso Poggio został laureatem pierwszej międzynarodowej nagrody naukowej „Ratio et spes” („Rozum i Nadzieja”) w obszarze sztucznej inteligencji

Nagrodę ustanowił Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger-Benedykt XVI. Prof. Poggio, dyrektor Centrum Mózgów, Umysłów i Maszyn Massachusetts Institute of Technology odbierze nagrodę w środę, (19 lutego) w dniu Święta Uniwersytetu, podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Do konkursu zgłoszono dziesięć publikacji (książki, artykuły i cykle artykułów), które zostały ocenione przez siedmiu ekspertów.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aSyZvBrPAyk

MIT Artificial Inteligence Podcast
Źródło: Lex Fridman / YouTube

Laureat otrzyma 10 tys. euro za publikację „Theoretical Issues in Deep Networks: Approximation, Optimization and Generalization”, która jest efektem współpracy profesora z dr. Andrzejem Banburskim i mgr. Qianli Liao (także z MIT). Rada Naukowa Nagrody doceniła interdyscyplinarny charakter publikacji i odniesienie badań do współczesnych problemów, co może mieć istotny wpływ na życie jednostek i społeczeństw – czytamy na stronie internetowej UMK.

Prof. Poggio bada, w jaki sposób mózg wytwarza inteligentne zachowanie i jak możemy być w stanie odtworzyć inteligencję w maszynach. Badania interdyscyplinarne nad problemem inteligencji mózgu i komputerów 72-letni obecnie Włoch rozpoczął w Instytucie Maxa Plancka w Tybindze. Wniósł wkład w naukę teorii, obliczeniową teorię widzenia, zrozumienie układu wzrokowego muchy i biofizykę obliczeń. Jego ostatnie prace koncentrują się na neuronauce obliczeniowej. Próbują odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób nasz system wzrokowy uczy się widzieć i rozpoznawać sceny i obiekty, projektując obliczeniowe analizy widzenia i uczenia się u ludzi i maszyn.

„Ludzie mogą się uczyć na bardzo niewielu przykładach, w przeciwieństwie do głębokich sieci. To ogromna różnica z ogromnymi implikacjami dla inżynierii systemów wizyjnych i zrozumienia, jak naprawdę działa ludzkie widzenie” – zauważył podsumowując jedno z ostatnich badań, które opublikował wspólnie z dr Yeny Han.

Poggio jest jednym z najczęściej cytowanych neurobiologów obliczeniowych, z ponad 100 tysiącami cytowań. Był zaangażowany w zakładanie lub inwestowanie w kilku firmach zaawansowanych technologii, w Imagen, Digital Persona i DeepMind. Wśród jego doktorantów i doktorów są niektórzy z dzisiejszych liderów nauki i inżynierii inteligencji, od Christofa Kocha, prezesa i dyrektora naukowego Allen Institute po Demisa Hassabisa, prezesa i założyciela DeepMind.

Toruńska uczelnia i Fundacja podpisały umowę o współpracy w listopadzie 2018 roku, po wizycie u papieża Franciszka, który zachęcał delegację UMK i Fundacji do pogłębienia wzajemnych relacji. Nagroda będzie przyznawana co roku w innej dziedzinie kandydatom z Europy Środkowej lub Środkowo-Wschodniej. W pierwszej edycji była to sztuczna inteligencja.

Skip to content