10 tysięcy euro – to główna nagroda za naukową publikację o sztucznej inteligencji dla badaczy z Europy Środkowej lub Środkowo-Wschodniej

Międzynarodową nagrodę „Ratio et Spes” („Rozum i Nadzieja”) przyznają Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po raz pierwszy będzie wręczona w 2020 roku.

Kilka dni temu w Toruniu w czasie pierwszego zebrania Komitetu Naukowego ustalono, że nagroda będzie przyznawana każdego roku 19 lutego – w dniu święta uczelni i urodzin patrona. Opracowano jej regulamin i pierwszy temat – sztuczna inteligencja. W kolejnych latach przyznawana będzie zawsze w innej dziedzinie naukowej.

Umowę o współpracy uczelnia i Fundacja podpisały jeszcze w ubiegłym roku po wizycie u papieża Franciszka, który zachęcał delegację UMK i Fundacji do pogłębienia współpracy. Główna nagroda wyniesie 10 tysięcy euro, wyróżnienie 5 tysięcy euro i będzie przyznawana kandydatom z Europy Środkowej lub Środkowo-Wschodniej. Pracami przygotowawczymi zajmie się powołane na uczelni Centrum Naukowe Ratzingerianum.

Nagroda ma zachęcać do szukania innowacji w badaniach naukowych i programach akademickich z perspektywy wezwania Benedykta XVI do poszerzenia horyzontów poznania. Ma też ukazywać ich interdyscyplinarny charakter oraz aspekty etyczne badań naukowych.

Na czele Komitetu Naukowego stanął rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Wiceprzewodniczącym został szef Fundacji Watykańskiej „Joseph Ratzinger – Benedykt XVI” – ks. Federico Lombardi.

Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI została utworzona w 2010 roku na podstawie dokumentu Rescriptum ex audienta Ss.mi, podpisanego przez sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone na polecenie papieża Benedykta XVI.

Fundacja prowadzi badania naukowe i kulturowe, zachęcając do studiowania teologii, ze szczególnym uwzględnieniem Pisma Świętego, patrystyki oraz teologii fundamentalnej. Pod jej auspicjami działa Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy. Koordynuje współpracę i dialog między uczelniami w Polsce i za granicą.

Skip to content