Etyka sztucznej inteligencji to ostatnio gorący temat. 24 listopada porozmawiają o nim na naszym webinarium eksperci od lat zajmujący się problematyką SI i nowych technologii: mec. Robert Kroplewski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dr Sebastian Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego

Rozwój sztucznej inteligencji daje maszynom coraz większą autonomię. Taka sytuacja rodzi wiele pytań o stopień, w jakim inteligentne narzędzia powinny samodzielnie funkcjonować, zasady, wedle których mają być konstruowane i użytkowane, oraz przepisy prawa określające odpowiedzialność za ich działanie.

Etyka sztucznej inteligencji ma pomóc odpowiedzieć na te pytania. To dziedzina obejmująca zarówno krytyczną refleksję, jak i praktyczne wskazania dotyczące zasad rozwoju i stosowania SI w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego czy publicznego. Jest też jednym z filarów unijnej koncepcji godnej zaufania sztucznej inteligencji (trustworthy AI), na którą składają się również zgodność z prawem oraz techniczna niezawodność.

Webinarium „Autonomia kontra automatyzacja – etyka sztucznej inteligencji” przybliży uczestnikom problematykę etyki SI zarówno w kontekście rekomendacji opracowanych przez Komisję Europejską i OECD, jak i konkretnych dylematów związanych z funkcjonowaniem SI w naszym otoczeniu. Skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych odpowiedzialnym rozwojem technologii.

Wydarzenie jest częścią GovTech Festival i zostało przygotowane we współpracy GovTech Polska, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) oraz portalu Sztuczna Inteligencja.

Poprowadzą je eksperci od lat zajmujący się problematyką SI i cyfrowych technologii:
mec. Robert Kroplewski – radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego w KPRM, kierownik procesu Cyfrowa Platforma Przemysłu Przyszłości w FPPP, ekspert ds. konwergencji technologii. Członek grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. strategii SI dla Komisji Europejskiej (AIHLEG), ekspert SI w grupie AIGO nominowany przez OECD, grupy AHEG w UNESCO oraz CAHAI w Radzie Europy.
dr Sebastian Szymański – filozof specjalizujący się w etyce nowych technologii. Pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Przewodniczący grupy etycznej w rządowym zespole eksperckim przygotowującym założenia do polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie kieruje pracami zespołu ds. sztucznej inteligencji.

Moderatorem spotkania będzie Maciej Chojnowski z OPI PIB i portalu Sztuczna Inteligencja.

Webinarium odbędzie się we wtorek 24 listopada w godz. 18.00-19.00. Transmisja będzie dostępna na stronie wydarzenia a także na profilu na Facebooku.

Zapraszamy!

Skip to content