Unia ma być technologicznie niezależna, cyfrowo spójna i klimatycznie neutralna oraz zapewniać dostęp do edukacji na wspólnym europejskim obszarze oraz online – nowa szefowa Komisji Europejskiej nakreśliła kierunki, w jakich chce prowadzić Unię Europejską w erze cyfryzacji

Wspólne standardy dla technologii blockchain i 5G, pełną cyfryzację samej Komisji oraz aktualizację europejskiego „Planu działania na rzecz edukacji cyfrowej” proponuje nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W zapowiedziach swojej przyszłej polityki na tym stanowisku sporo uwagi poświęciła dalszemu pogłębianiu integracji europejskiej, również w dziedzinach cyfrowych.

We wcześniejszych wypowiedziach von der Leyen nigdy nie ukrywała, że jest zwolenniczką europejskiego federalizmu. – Moim celem są Stany Zjednoczone Europy – mówiła w 2011 roku w rozmowie z „Der Spiegel”. Podobnie wypowiada się teraz.

„Europa jest wpływowym graczem. Chce wziąć odpowiedzialność za siebie i resztę świata” – mówiła nowa szefowa KE podczas inauguracyjnego wystąpienia. Czego zatem od tego gracza oczekiwać w trakcie nowej kadencji KE, jeśli chodzi o cyfryzację i sztuczną inteligencję?

Konkrety na początek

Ursula von der Leyen wśród ważnych politycznych kierunków na trzecim miejscu wymieniła przyszłą Europę dopasowaną do ery cyfrowej, nadal zdecydowanie kroczącą w kierunku etycznej sztucznej inteligencji. A rozwój nowych technologii ma zamiar wzmacniać zarówno ustawodawstwem, jak i finansami oraz wspólnymi standardami.

– Chcę, aby Europa korzystała z możliwości, jakie daje era cyfrowa, w bezpiecznych i etycznych granicach – podkreśliła w dokumencie liczącym 24 strony, deklarując jednocześnie, że kompleksowe prawodawstwo dotyczące europejskiego podejścia do ludzkich i etycznych konsekwencji sztucznej inteligencji chce przedstawić już w ciągu pierwszych 100 dni swojego urzędowania.

Priorytety i standardy

Nowa przewodnicząca KE chce nadać priorytet inwestycjom w SI, bo to one są częścią innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach, od zdrowia i rolnictwa do bezpieczeństwa i produkcji.

Wykorzystanie danych musi się przy tym odbywać przy zachowaniu wysokich standardów prywatności, bezpieczeństwa i etyki. Zdaniem von der Leyen nie jest jeszcze za późno dla Unii na osiągnięcie suwerenności technologicznej w krytycznych obszarach.

Europa nie ma większych szans na bycie światowym liderem w dziedzinie superkomputerów, ale jest tu potencjał dla rozwoju tej technologii nowej generacji. Tu też nowa przewodnicząca zapowiada spore inwestycje: blockchain, wysokowydajne systemy obliczeniowe, obliczenia kwantowe, narzędzia i algorytmy do wymiany i wykorzystania danych, uregulowane wspólnymi, unijnymi standardami, mają stać się globalną normą.

Podobne ujednolicenie wytycznych i norm nowa szefowa komisji widzi dla rozwoju sieci 5G. Od strony regulacyjnej zamierza wprowadzić nową ustawę o usługach cyfrowych, unowocześniając unijne przepisy odnoszące się do odpowiedzialności i bezpieczeństwa platform cyfrowych, usług i produktów.

Migracje studentów i kursy on-line

Nowa komisarz chce do 2025 roku usunąć bariery w uczeniu się i przemieszczaniu uczących się w różnych krajach. Dlatego pod jej przewodnictwem zaktualizowany zostanie „Plan działania na rzecz edukacji cyfrowej”, zresztą krytykowany przez różne środowiska. Silny nacisk kładziony będzie również na wykorzystanie potencjału internetu do udostępnienia wszystkim materiałów dydaktycznych, na przykład poprzez szersze korzystanie z otwartych kursów online.

„Popieram również pomysł Parlamentu Europejskiego, aby potroić budżet programu Erasmus+ w ramach kolejnego budżetu długoterminowego” – podkreśliła Usrula von der Leyen.

KE ma świecić przykładem

Sektor publiczny odgrywa ważną rolę w stymulowaniu transformacji cyfrowej. Komisja ma być tego przykładem, dlatego w następnej kadencji będzie w pełni scyfryzowana, co zdaniem proponującej takie rozwiązanie szefowej KE uczyni ją bardziej elastyczną i przejrzystą w działaniu. Mniej będzie hierarchii, większa będzie współpraca.

– Do przyszłego roku Europejczycy będą mogli wypowiedzieć się na konferencji na temat przyszłości Europy – podsumowała nowa komisarz.

Skip to content