Unia Europejska przeznaczy 35 milionów euro na diagnostykę nowotworów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W 2018 roku zebrał żniwo 9,6 miliona ludzi.

Komisja Europejska dostrzega potencjał sztucznej inteligencji w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych. 9 lipca opublikowała zaproszenie do składania wniosków o granty na wsparcie rozwoju analiz obrazowania diagnostycznego do wykrywania raka opartych na SI. Budżet to 35 milionów euro.

Miliony na zdrowie na horyzoncie

Działania zainteresowanych grantem powinny przyczyniać się do utworzenia repozytorium obrazów zdrowotnych, które umożliwi opracowywanie, testowanie i zatwierdzanie rozwiązań w zakresie diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem SI.

Taka baza danych ma obejmować wysokiej jakości anonimizowane zbiory danych, a także powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi etyki, bezpieczeństwa i ochrony danych. Kluczowe będzie pokazanie, w jaki sposób rozwiązania oparte na SI będą radzić sobie z ewentualnymi błędami i niedokładnościami oraz informować o nich.

Ogłoszenie przewiduje również wypracowanie narzędzi i analiz koncentrujących się na zapobieganiu, przewidywaniu i leczeniu najbardziej powszechnych form raka.

Ostateczny termin składania wniosków o granty to 13 listopada br.

Na razie pięć podmiotów szuka partnerów strategicznych do utworzenia konsorcjum, które mogłoby sięgnąć po unijne pieniądze – dwa z Hiszpanii, dwa z Turcji oraz jeden z Portugalii.

Granty będą pochodzić z programu „Horyzont 2020”, w ramach którego Komisja inwestuje łącznie 177 milionów euro w „cyfrową transformację zdrowia i opieki” oraz „zaufane rozwiązania cyfrowe i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu i opiece”.

„Razem z państwami członkowskimi musimy stworzyć ramy, które równoważą indywidualne obawy i ograniczenia systemu opieki zdrowotnej, jednocześnie uwalniając innowacje w opiece zdrowotnej z korzyścią dla wszystkich Europejczyków” – komentowała wczoraj decyzję KE Mariya Gabriel, komisarz ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

Szybsze diagnozy – lepsze leczenie

Przyjęty w kwietniu 2018 r. komunikat Komisji Europejskiej skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie umożliwienia cyfrowej transformacji zdrowia i opieki na jednolitym rynku cyfrowym; wzmocnienia pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa stwierdza między innymi, że Unia Europejska podejmuje zdecydowane działania w dziedzinie obliczeń o wysokiej wydajności, analizy danych i sztucznej inteligencji.

To ma pomóc w projektowaniu i testowaniu nowych produktów opieki zdrowotnej, zapewnić szybszą diagnozę i lepsze leczenie. Sukces zależy jednak od dostępności ogromnych ilości danych odpowiedniej jakości, od ram regulacyjnych, które będą chronić poszczególnych obywateli UE oraz całe społeczeństwa, jak również od stymulowania innowacji.

Ubiegłoroczny komunikat określił trzy obszary działania:

  • Bezpieczny dostęp obywateli do danych zdrowotnych i ich udostępnianie za granicą. W tym celu w lutym br. powstał zestaw zaleceń dotyczących stworzenia bezpiecznego systemu, który umożliwi obywatelom dostęp do ich elektronicznych plików zdrowia w państwach członkowskich (dla przykładu: od stycznia obywatele Finlandii mogą już korzystać z e-recept na terenie Estonii – tak ma dziać się już wkrótce na terenie całej UE – a niebawem luksemburscy lekarze będą mogli uzyskać dane czeskich pacjentów)
  • Lepsze dane, które pomogą przyspieszyć badania, zapobiegać chorobom i spersonalizować opiekę zdrowotną;
  • Narzędzia cyfrowe do wzmocnienia pozycji obywateli i opieki zorientowanej na osobę. Chodzi tu między innymi o rozwiązania, które pomagają lepiej dbać o własne zdrowie, poprawiają profilaktykę i umożliwiają otrzymanie informacji zwrotnej i interakcję między użytkownikami a pracownikami służby zdrowia.

Finansowanie innowacji w zakresie obrazowania diagnostycznego to element wymienionych działań.

Kolejne kroki, za którymi idą pieniądze

Na 10 lipca komisarz Gabryel zwołała drugi okrągły stół wysokiego szczebla, w którym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego i technologii medycznych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Przedyskutowany z uczestnikami zostanie między innymi plan działania określony w ubiegłorocznym komunikacie KE.

Kolejne ogłoszenie dotyczące grantów na rozwój SI w ochronie zdrowia zaplanowano na listopad. Dotyczyć będzie genomiki i medycyny spersonalizowanej.

Warto nadmienić, że opieka zdrowotna stanowi jeden z najprężniej rozwijających się i dochodowych obszarów, w których wykorzystuje się SI.

Skip to content