Chematica, czyli zbawienna synteza

Leki na toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów czy rumień guzowaty zawierające hydroksychlorochinę zaczęły w marcu znikać z aptek – związek ten u pacjentów z koronawirusem wykazuje bowiem lecznicze właściwości. Opracowany przez Polaków system Chematica to tania i legalna ścieżka do jego syntezy.

Drukarze dla szpitali

Przyłbice, patyczki do pobierania wymazów, maski, zawory i rozdzielacze, a nawet respiratory – świat druku 3D mocno angażuje się we wsparcie w czasach pandemii. Polacy szczególnie mocno działają w opracowywaniu nowatorskich technik i rozwiązań.

Skip to content