Prezes Microsoftu Brad Smith spotkał się z papieżem Franciszkiem. Rozmowa dotyczyła etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji i rozwiązań w zapobieganiu cyfrowemu wykluczeniu

Podczas półgodzinnej audiencji prezes Microsoftu opowiadał papieżowi o aspektach działania sztucznej inteligencji w służbie wspólnemu dobru. Poruszono także temat działań niwelujących różnice między najbogatszymi a najbiedniejszymi w dostępie do nowych technologii – podała agencja Reuters.

Smith powiedział watykańskiej gazecie L’Osservatore Romano, że trzeba stworzyć silne reguły etyczne. Mówił też, że należy tak ukształtować prawo, by zdobycze w zakresie sztucznej inteligencji nie trafiły w niepowołane ręce.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TTwWrxJhbzc

Prezes Microsoftu Brad Smith na audiencji u papieża Franciszka.
Źródło: Rome Reports

Ponadto, podczas audiencji prezes Microsoftu zadeklarował ustanowienie wspólnie z Papieską Akademią Życia międzynarodowej nagrody za najlepszą dysertację doktorską na polu „etyki sztucznej inteligencji w służbie ludzkiego życia”.

Prezes Akademii abp Vincenzo Paglia mówił radiu watykańskiemu: „Trzeba dziś zachować tę wyjątkową godność człowieka, zasiewać ją również na polu badań naukowych i rozwoju techniki; pośród nowych wyzwań, które się pojawiają na polu biotechnologii, czy sztucznej inteligencji. Nie można więc w tym wszystkim zagubić prymatu człowieka. (…) Nie wolno nam ulec technokracji”.

Papieską Akademię Życia ustanowił 25 lat temu papież Jan Paweł II. Jej celem jest ochrona ludzkiego życia i godności człowieka. Za swojego pontyfikatu Papież Franciszek rozszerzył zakres działań Akademii o nowe zadania m.in. informatyki, komunikacji, biotechnologii, nanotechnologii i robotyki.

Skip to content