Władze Politechniki Śląskiej oficjalnie rozpoczęły dziś budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. W trakcie wydarzenia zaprezentowano prototyp robota wspierającego personel medyczny

Inwestycja jest elementem działań współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi około 100 mln zł.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu zostanie zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta w Zabrzu. Powstaje w oparciu o projekt „Assist Med Sport Silesia”, który znalazł się na liście kluczowych przedsięwzięć województwa śląskiego. Projekt ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie telemedycyny, e-zdrowia oraz zdalnej diagnostyki.

– To wspólne przedsięwzięcie Politechniki Śląskiej, firmy Philips i Miasta Zabrze, i wyjątkowe nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale także międzynarodowej. Nie był to efekt chwilowych działań, a ośmiu lat ciężkiej pracy – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Podpisany akt erekcyjny symbolicznie rozpoczyna budowę, którą oficjalnie rozpoczęto dziś w terenie.

Powstająca inwestycja pozwoli na technologiczne wsparcie branży medycznej.

– Epidemia koronawirusa uwidoczniła potrzebę współpracy sfery technicznej ze sferą medyczną. Technologie wspomagające działalność służb medycznych są bardzo potrzebne. Politechnika Śląska od pierwszych dni epidemii włączała się w działania związane ze zwalczaniem jej skutków – to już jest kilkanaście różnych projektów o różnym stopniu zaawansowania – począwszy od tych najprostszych aż po zaawansowane systemy informatyczne i zagadnienia związane z modelowaniem dynamiki białek. To jest poziom uczelni badawczej i badań, które są rozpoznawane nie tylko na terenie kraju, ale także w zasięgu międzynarodowym – podkreśla prof. Mężyk.

W trakcie wydarzenia zaprezentowany został prototyp „autonomicznego systemu asystującego w szpitalach zakaźnych”. Koncepcja robota powstała w wyniku współpracy badaczy z Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej (dr inż. Piotr Wodarski, dr inż. Michał Burkacki oraz dr inż. Sławomir Suchoń) z pracownikami firm APA Group i KUKA, będących światowymi liderami w dziedzinie automatyki i robotyki przemysłowej.

Prototyp robota wspierającego personel medyczny

Przeznaczeniem robota jest uzupełnienie braków kadrowych i tym samym odciążenie personelu medycznego w codziennych wyzwaniach – aby wytypować czynności, w których robot mógłby wesprzeć medyków, prowadzone były symulacje. Wynalazek dowozi niezbędne przedmioty bezpośrednio do łóżka pacjenta, zajmuje się kontrolą parametrów życiowych (tj. ciepłoty ciała) oraz komunikacją z dyżurką lekarską poprzez zamontowany tablet.

– Robot będzie mógł wyręczyć personel medyczny w dostarczaniu pożywienia, leków, w pomiarze temperatury i ciśnienia, a także będzie służył komunikowaniu się rodziny z pacjentem, ponieważ w przypadku zarażonych osób kontakt jest utrudniony – tłumaczy prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. – Jeśli chodzi o problem zagrożenia dla personelu medycznego, robot staje się pośrednikiem i wiele czynności, które jeszcze próbujemy analizować, będzie mógł realizować w zastępstwie. Ten robot sam się dezynfekuje, jest bezpieczny dla pacjentów i personelu, ponieważ ma czujniki, które rozpoznają w swoim otoczeniu osoby, tak żeby nie wyrządził komuś krzywdy – podkreśla.

Jak zaznacza Artur Pollak, prezes zarządu APA Group, koncepcja robota wpisuje się w rzeczywistość epidemiczną: – Konieczne jest szukanie nowych sposobów ochrony człowieka. Jednym z takich rozwiązań jest zaprojektowany robot medyczny, który tworzyliśmy głównie z myślą o zakaźnych placówkach medycznych. Inżynierowie APA Group oraz KUKA koncentrowali się na maksymalnej ochronie jednostki ludzkiej, tak pacjenta, jak i personelu medycznego. Robot to przyszłość służby zdrowia na całym świecie – mówi.

Część aktywności centrum będzie poświęcona działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Infrastruktura ma służyć badaniom naukowym ukierunkowanym m.in. na: opracowanie rozwiązań w zakresie wspomagania komputerowego (również podczas symulacji zabiegów), telemedycyny (w tym telediagnostyki, telerehabilitacji, teleopieki), a także wirtualnej rzeczywistości; wykorzystania sygnałów biomedycznych dla celów weryfikacji lub opracowywania algorytmów; badania, optymalizacji i testowania aparatury, urządzeń i systemów medycznych (w tym nowej generacji sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji); monitorowania, oceny i opracowania wytycznych w zakresie leczenia i projektowania urządzeń; a także uzyskiwania i optymalizacji materiałów dla celów medycznych. Rektor Politechniki Śląskiej zaznacza, że grono beneficjentów całego przedsięwzięcia jest naprawdę szerokie.

– Obecny czas pokazuje, jak bardzo potrzebne są techniczne środki wspomagające medycynę. W tej chwili nikt nie ma wątpliwości, że systemy informatyczne i wspomagające diagnozowanie, leczenie są niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowia. To Centrum, które powstaje, ma służyć rozwijaniu właśnie takich technologii nie tylko na potrzeby studentów i uczelni, ale także otoczenia społeczno-gospodarczego, bo istotnym elementem tego projektu jest prowadzenie wspólnych działalności naukowo-badawczych – wyjaśnia prof. Mężyk.

Warto dodać, że dekadę temu na Politechnice Śląskiej powołano do życia (jako pierwszą tego typu jednostkę wyodrębnioną wśród polskich uczelni) Wydział Inżynierii Biomedycznej. Z udziałem silnej kadry naukowej udało się zbudować laboratoria i infrastrukturę badawczą – A to, co nas najbardziej cieszy, to rozpoczynająca się inwestycja i budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia”. Te laboratoria powstają po to, by prowadzić badania na najwyższym poziomie. Ale by je prowadzić, potrzebujemy wykształconych, zdolnych ludzi. I taką kadrę mamy – bardzo dużo młodych, uzdolnionych naukowców, którzy dzięki laboratoriom będą rozwijali najbardziej zaawansowane technologie i dla medycyny, i dla sportu – dodaje prof. Gzik.

Uczestnicy uroczystego rozpoczęcia budowy

Z ramienia Politechniki Śląskiej w wydarzeniu wzięli udział m.in. rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Andrzej Hajdasiński – przewodniczący Rady Programowej ŚCIWMS oraz dwóch dziekanów Wydziału Inżynierii Biomedycznej: obecnie urzędujący prof. Marek Gzik oraz dziekan elekt prof. Zbigniew Paszenda. Partnerów samorządowych i przemysłowych reprezentowali m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza, Marcin Bruszewski – dyrektor generalny ds. Rynków Direct CEE Philips Health Systems , Marek Morawski – prezes firmy Mostostal ZABRZE S.A., Tomasz Nowak – prezes KUKA CEE GmbH Spółka z o.o. oraz Artur Pollak – prezes APA Sp. z o. o.

Skip to content