• Azjatycka metropolia ogłosiła swoją strategię rozwoju sztucznej inteligencji.
  • 3 cele, 5 kluczowych obszarów, 1 ośrodek decyzyjny.
  • Za wizją idą duże pieniądze.

W połowie listopada podczas Singapurskiego Festiwalu Fintech wicepremier Heng Swee Keat przedstawił Narodową Strategię SI Singapuru, jednego z najinteligentniejszych miast na świecie.

Dokument wyznacza administracji rządowej trzy cele:

  1. Trzeba zidentyfikować obszary, na których należy skupić uwagę i środki na poziomie krajowym, by znaleźć sobie nisze, w których Singapur mógłby się stać światowym liderem.
  2. Wypracować najlepszy model współpracy między rządem, firmami i nauką, żeby jak najlepiej zrealizować pozytywny potencjał SI.
  3. Wskazać obszary „specjalnej troski”, gdzie wraz z rozpowszechnianiem się SI będzie potrzebne zarządzanie zmianą i ryzykiem (np. rynek pracy, decyzje podejmowane przez maszyny).

W praktyce oznacza to, że miasto-państwo ma być globalnym centrum opracowywania, testowania, wdrażania i skalowania rozwiązań SI, a także uczenia się, jak zarządzać wpływem SI na społeczeństwo.

Rząd, firmy i badacze mają wykorzystywać SI do generowania wartości ekonomicznej i poprawy życia obywateli.

Społeczeństwo również musi rozumieć korzyści, ograniczenia i ryzyko związane z SI, podczas gdy pracownicy zdobędą niezbędne kompetencje, aby dobrze prosperować w gospodarce opartej na nowych technologiach.

Centrum decyzyjnym w sprawie SI ma być nowe krajowe biuro utworzone 1 października.

Za wizją idą duże pieniądze. Na finansowanie działań związanych ze sztuczną inteligencją w ramach planu „Badania, Innowacje i Przedsiębiorczość 2020” (RIE 2020) rząd już przeznaczył 500 milionów dolarów singapurskich (ok. 330 milionów euro). W przyszłości zainwestuje kolejne miliony.

Ten naród będzie smart

Ogłoszenie strategii – zakreślonej do 2030 roku – to kolejny krok w ramach projektu wdrażania innowacji inteligentnego społeczeństwa – Smart Nation. Singapur już teraz jest jednym z najlepiej ocenianych miast pod względem rozwoju technologii typu smart, a swoim obywatelom zapewnia szybki internet i mnóstwo punktów dostępu do bezpłatnego Wi-Fi. Metropolia jest naszpikowana kamerami, więc łatwo tu nie tylko zaparkować dzięki SI, ale i dostać mandat – także za plucie na chodnik czy niespłukanie wody w publicznej toalecie. Inteligentny system śledzi prawie wszystko, od czystości po ruch uliczny. Chodzi w nim o wykorzystanie danych do lepszego zarządzania miastem.

Już w 2022 roku mieszkańcy 5,5-milionowego Singapuru będą mogli zgłaszać swoje problemy administracji miasta za pomocą chatbota. W czasie rzeczywistym zidentyfikuje on, która z rządowych agencji jest odpowiedzialna za ich rozwiązanie, i odpowiednio pokieruje obywatela.

Piątka Heng Swee Keata

Strategia opisuje pięć kluczowych programów krajowych, obejmujących transport i logistykę, inteligentne miasta i osiedla, opiekę zdrowotną, edukację, a także bezpieczeństwo i obronę narodową.

1. Aby w ogóle można było myśleć o realizacji śmiałych celów i projektów, Singapur stawia na edukację.

Szkoły wyższe mają skupić większą uwagę na specjalizacji w dziedzinie SI.

Do 2025 roku ma zostać wyszkolonych 25 tysięcy specjalistów w zakresie podstawowego kodowania i wdrażania sztucznej inteligencji.

Władze nie zapominają o edukacji powszechnej i ustawicznej – ogólne kursy SI mają do 2025 roku objąć 100 tysięcy dzieci w wieku szkolnym i dorosłych Singapurczyków.

Już w przyszłym roku w wybranych szkołach podstawowych i średnich pilotażowo ruszy system automatycznego oceniania w nauce języka angielskiego z obsługą SI. Będzie mógł oceniać prace uczniów (eseje, wypracowania) i zapewniać szybką informację zwrotną – co może być pomocne dla nauczycieli.

Testy z określonych dziedzin matematyki prowadzone będą na portalu edukacyjnym Student Learning Space (SLS), zaczynając od poziomu szkoły podstawowej i gimnazjum. Pełne uruchomienie tej platformy nastąpi w 2025 roku.

Edukacja zostanie również bardziej spersonalizowana. Dzięki adaptacyjnemu systemowi uczenia opartemu na SI, który wykorzystuje uczenie maszynowe, badane będzie, jak każdy uczeń reaguje na materiały i działania edukacyjne. Następnie platforma zaleci konkretne działania dostosowane do każdego ucznia indywidualnie.

2. W obszarze inteligentnych miast i osiedli sztuczna inteligencja pomoże zapewnić bardziej płynne i wydajne usługi komunalne. Oprócz wspomnianego chatbota planowane jest wdrożenie czujników i algorytmów SI do przewidywania potrzeb konserwacyjnych na osiedlach publicznych – już do 2025 roku.

3. ochronie zdrowia, którą Singapur traktuje bardzo poważnie (gumę można tutaj żuć po wykupieniu recepty), SI będzie również wykorzystywana w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych. Singapurski analizator LEsioN (SELENA +), który bada zdjęcia siatkówki w celu wykrycia poważnych chorób oczu, zostanie wprowadzony do badań przesiewowych w kierunku retinopatii cukrzycowej. Stanie się to za trzy lata.

Możliwości systemu zostaną do 2025 roku rozszerzone o prognozowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

4. Dla bezpieczeństwa i ochrony w mieście-państwie, gdzie smartfonów używa blisko 100 procent obywateli, całkowicie zautomatyzowana zostanie odprawa graniczna dla wszystkich podróżnych, w tym turystów. System ma być gotowy w ciągu pięciu lat. Będzie można przejść odprawę bez konieczności okazania paszportu.

5. Projekt obejmujący transport i logistykę będzie dotyczył zapewnienia inteligentnego planowania przewozów towarowych, między innymi poprzez budowę wspólnej i zaufanej platformy wymiany danych.

Inne inicjatywy obejmują uruchomienie wirtualnej przestrzeni dla sztucznej inteligencji – nowej krajowej platformy, która pomoże start-upom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozpoczęciu przygody z SI dzięki gotowym rozwiązaniom.

A władze monetarne Singapuru ogłosiły ramy wdrażania SI w sektorze finansowym.

Skip to content