Projekt Nanocargo prowadzony na Politechnice Wrocławskiej zdobył Grand Prix w unijnym konkursie Radar na najbardziej obiecującą innowację. Wśród projektów realizowanych przez kobiety zwyciężyła polska firma SDS Optic

Komisja Europejska co roku przyznaje nagrody najbardziej obiecującym innowacjom w Europie, które powstały w ramach projektów badawczych i innowacyjnych finansowanych przez Unię.

Na europejskiej mapie konkursu Radar Innowacji pulsuje dwa tysiące podmiotów.

Tegoroczną główną nagrodę zgarnął Nanocargo z Politechniki Wrocławskiej za opracowywanie leku na raka piersi bazującego na nanocząsteczkach.

Rak piersi stanowi 28 procent wszystkich przypadków raka w Unii Europejskiej i jest główną przyczyną śmiertelności Europejek wywołanej nowotworem.

Nowatorski projekt realizuje od października 2018 roku zespół naukowców pod kierunkiem dr inż. Joanny Bauer z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Badacze opracowują metodę zaliczaną do tzw. teranostyki, która łączy metody terapeutyczne z jednoczesną diagnostyką. Kluczowym elementem jest wykorzystanie wielofunkcyjnych kompozytowych nanonośników, czyli bardzo małych elementów, które pod wpływem pola magnetycznego oraz stymulacji optycznej będą niszczyć komórki nowotworowe. Nanocząsteczki mają mieć jeszcze mniejszy rozmiar niż wirusy (mniej niż wielkość 100 nanometrów) i będą trafiać bezpośrednio do nowotworów dzięki specjalnym biologicznym detektorom. Nanonośniki zostaną również zaopatrzone w celowany chemioterapeutyk.

Nanocargo jest finansowany z programu Horyzont 2020 – na realizację badań Komisja Europejska przeznaczyła ok. 147 tys. euro.

Ceremonia wręczenia nagród Radaru Innowacji odbyła się podczas Dni Badań i Innowacji 24 września 2020 r. Oprócz nagrody Grand Prix nagrody otrzymało również trzech innych innowatorów w swoich kategoriach. „Finał” odbył się 24 września, a jury składające się z trzech osób wyłoniło zwycięzców na podstawie trzyminutowej prezentacji wygłoszonej podczas specjalnej sesji. W pierwszym etapie konkursu wybranych zostało 12 zespołów badawczych.

Nagroda za innowacje kierowane przez kobiety, która wyróżnia dynamiczne badaczki opracowujące i prowadzące wielkie innowacje dzięki dofinansowaniu unijnemu, została przyznana firmie SDS Optic z Polski za nowatorski sposób diagnozowania raka.

Adres filmu na Youtube: https://youtu.be/j8UJUj3iXzo

Prezentacja badań firmy SDS Optic na kanale National Geographic.
Źródło: SDS Optic / YouTube

Przełomowa polska technologia polega na analizie przeprowadzanej poprzez wprowadzenie na krótki czas w pobliże guza cienkiej igły wyposażonej w sondę światłowodową. Dokładny wynik analizy tkanki jest osiągany w ciągu kilku minut, aby określić stan molekularny guza i zidentyfikować pacjentki z dodatnimi wynikami, które zostaną przedstawione w obiektywnej formie liczbowej. Pozwoli to szybko przejść do najbardziej odpowiedniej terapii celowanej.

Nagrodę za innowacyjną naukę będącą podstawą postępu technologicznego jutra otrzymała firma Appentra z Hiszpanii. Jak czytamy w konkursowym opisie, firma tworzy „narzędzie analityczne mające na celu zmniejszenie obciążenia związanego z równoległym tworzeniem kodu”.

Nagrodę dla „Tech for Society”, która wyróżnia technologie wpływające na społeczeństwo i obywateli, przyznano firmie Hydrogenious z Niemiec za rozwiązania technologii Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) i logistyki przechowywania paliwa wodorowego na stacjach tankowania (HRS).

– Będziemy wykorzystywać Radar Innowacji we wszystkich obszarach badawczych, aby zidentyfikować finansowane przez UE innowacje o potencjale rynkowym i wesprzeć je w wejściu na rynek za pomocą Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i nowego programu Cyfrowa Europa – stwierdziła Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. badań, nauki i innowacji.

Skip to content