Czy sztuczna inteligencja w medycynie to tylko korzyści, czy również nieoczywiste koszty? Jak używać SI do polepszania naszego dobrostanu? – posłuchaj ekspertów, którzy spotkają się we Wrocławiu

Już 30 września odbędzie się seminarium „Sztuczna inteligencja dla dobrego życia: medycyna – nauka – biznes”. Organizowane jest przez Wrocławskie Centrum Akademickie we współpracy z Biurem Strategii Miasta, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Biurem Smart City i Zarządzania Projektami oraz PwC.

Wśród zaproszonych gości są m.in.: prof. Justin Calabrese z Center for Advanced Systems Understanding, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, prof. Nitesh Chawla z Computer Science & Engineering, University of Notre Dame – Indiana, USA, czy prof. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium będzie podzielone na dwa bloki tematyczne.

Pierwsza, przedpołudniowa sesja dotyczyć będzie sztucznej inteligencji w badaniach medycznych i prognozowaniu rozprzestrzeniania chorób. Mowa będzie m.in. o roli SI w zwiększaniu skuteczności badań nad koronawirusem i w rozwoju telemedycyny. Ciekawie zapowiada się podsumowująca tę część wystąpień dyskusja o tym, jak znaleźć złoty środek między korzyściami a kosztami wykorzystywania SI w medycynie – ceną, jaką płacimy za dostęp do danych.

Na popołudniowych sesjach dyskusja skupi się na rozwiązaniach SI rodem z Wrocławia, które służą nie tylko polepszeniu stanu naszego zdrowia, ale ogólnemu dobrostanowi. Przykładem owocnej współpracy biznesu z nauką jest na przykład wykorzystanie dronów, wizji komputerowej i uczenia maszynowego w ocenie jakości infrastruktury drogowej. Podczas sesji wieńczącej seminarium goście zastanawiać się będą nad tym, jak ukierunkować interdyscyplinarną współpracę naukowców i przedstawicieli biznesu, żeby – dzięki SI – jeszcze bardziej zdynamizować rozwój gospodarczy miasta.

– Utrwalając myślenie o Wrocławiu jako rozwijającym się centrum badań nad sztuczną inteligencją, w trakcie tego seminarium chcemy zwrócić uwagę na dobroczynny wpływ SI na zdrowie i dobrostan człowieka, zwłaszcza w okresie pandemii – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. – Ważne, żebyśmy dostrzegali potencjał naukowców i firm zajmujących się tym tematem i wspólnie kreowali ich rozwój, nie zapominając o etycznej odpowiedzialności.

Seminarium odbędzie się w formule hybrydowej. W BarBarze we Wrocławiu spotkają się prelegenci, a pozostali uczestnicy wezmą udział w wydarzeniu online, za pośrednictwem platformy streamingowej, do której link można otrzymać, rejestrując się tutaj: www.wroclaw.pl/ai-zapisy.

Portal Sztuczna Inteligencja jest patronem medialnym wydarzenia.

Skip to content