Sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w wyciąganiu państwa z covidowego marazmu gospodarczego, ale nadal widoczna jest powolność wdrażania projektów SI, szczególnie w sektorze publicznym

W tym roku tematem przewodnim Europejskiego Forum Nowych Idei – edycja 9.5, które odbyło się online, była odbudowa i funkcjonowanie gospodarki w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i po nim. Zdaniem uczestników konferencji Polska potrzebuje śmiałego i mądrego programu gospodarczego, który pozwoli rozwijać się w takim tempie, żeby spłacać zadłużenie i budować trwałe podstawy wzrostu. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa to zagrożenie dla gospodarki, ale i szansa na ucieczkę do przodu.

– Redukcja podatków zniechęcających do inwestowania, szybszy zwrot podatku VAT, upowszechnienie pracy zdalnej, wsparcie restrukturyzacji zatrudnienia, pomoc firmom w dochodzeniu należności, rezygnacja z podatku od sprzedaży detalicznej, rozwój szybkiego internetu, likwidacja barier dla OZE czy zawieszenie zakazu handlu w niedziele – to tylko kilka z ponad 50 rekomendacji zawartych raporcie „Impuls dla Polski 2020-2022”, który Konfederacja Lewiatan zaprezentowała w tym roku na EFNI.

Zdaniem prof. Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie raport zawiera wiele ważnych, konkretnych i praktycznych rekomendacji.

– Jednym z wyzwań, które stoi przed nami, będzie proces restrukturyzacji przedsiębiorstw, szczególnie dużych. Dobrze więc, że w raporcie jest spojrzenie sektorowe na gospodarkę. Nie należy jednak lekceważyć długu publicznego, bo to nie jest tylko zapis księgowy. Tolerowanie wysokiego długu publicznego i deficytu skończy się wzrostem fiskalizmu – tłumaczył Hausner. – My musimy umieć wykorzystywać nasze zasoby, i to nie tylko zasoby pracy i surowców, ale i zasoby związane ze współpracą międzynarodową – wskazywał ekspert.

Raport „Impuls dla Polski 2020-2022” to niejedyny dokument, jaki został przedstawiony na konferencji. Zaproszeni goście debatowali również nad opublikowanym w maju 2020 roku raportem „Iloraz sztucznej inteligencji. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym”, którego wydawcą jest ośrodek dialogu i analiz THINKTANK, a partnerem Microsoft. Jaki jest potencjał sztucznej inteligencji w administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej? Jakie są potrzeby i wymagania sektora publicznego w odniesieniu do tej technologii? Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji da się pogodzić z dbałością o bezpieczeństwo i etykę? Na te pytania właśnie próbowali odpowiedzieć eksperci zebrani podczas wydarzenia.

Zdaniem Małgorzaty Bonikowskiej, prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych, nie można nie zauważyć powolności wdrażania projektów SI w sektorze publicznym jako głównego problemu, z którym zderzamy się w obecnej rzeczywistości. Z kolei Casper Klynge z Microsoftu mówił o dużej luce między obecnym stanem technologii a istniejącymi regulacjami, które za nią nie nadążają. Wskazywał przy tym na dużą rolę sektora publicznego w pokazywaniu potencjału nowych rozwiązań oraz na to, że pandemia przyspieszyła wdrożenia SI i uczenia maszynowego, które nie są już postrzegane jako „opcja”, ale coś niezbędnego.

Z kolei Tomasz Klekowski, ekspert tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i członek Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości stwierdził, że w implementacji SI ważna jest nie tylko chęć do wprowadzenia samych zmian, ale też umiejętność wybrania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego sektor publiczny powinien częściej o tym rozmawiać z sektorem prywatnym. Opisywał także zalety wykorzystania SI w branży medycznej, gdzie możliwe jest przykładowo przyspieszenie analizy badań, jak również usprawnienie obsługi pacjentów i kontaktu z nimi, np. poprzez chatboty pomagające załatwiać sprawy formalne.

Jako podsumowanie całej konferencji można przytoczyć słowa byłego premiera Polski Jerzego Buzka wypowiedziane podczas jednego z otwierających konferencję paneli: – Świat się zatrzymał. Nie wierzyliśmy, że tak się może stać. Ale przed nami wielkie wyzwania. Europa będzie miała swój Zielony Ład. Dodatkowe pieniądze zmienią naszą rzeczywistość – stwierdził Jerzy Buzek. Tym samym przewodniczący Rady Programowej EFNI potwierdził, że polityka klimatyczna to priorytet nowej Komisji Europejskiej i strategia kluczowa dla unijnego, w tym polskiego biznesu, dotycząca nie tylko sektora energetycznego, ale wszystkich sektorów przemysłu i całej gospodarki. Czy sztuczna inteligencja pomoże w kształtowaniu tej polityki? Być może odpowiedź na to pytanie poznamy podczas kolejnej, 10. edycji konferencji Europejskiego Forum Nowych Idei, która odbędzie się w 2021 roku.

Konferencja EFNI 9.5 w 2020 roku odbyła się w formacie online. W 20 wydarzeniach brało udział 70 zaproszonych gości z Polski i z zagranicy. Portal Sztuczna Inteligencja był patronem medialnym tego wydarzenia.

Skip to content