Tąpnięcie wywołane pandemią jest okazją do rozwoju. Kraje borykają się z następstwami covidowej zapaści, ale już wkrótce rozpocznie się wyścig gospodarek. Polski nie stać na przegraną – czytamy w najnowszym raporcie Konfederacji Lewiatan

Według zespołu ekspertów z Konfederacji Lewiatan, autorów raportu „Impuls dla Polski 2020-2022”, Polska jest w trudnym momencie. Wyczerpuje się model wzrostu polegający na wzorowaniu się na krajach rozwiniętych. Kończy się przewaga konkurencyjna bazująca na niższych kosztach produkcji i usług oraz możliwość zwiększania konsumpcji i popytu wewnętrznego przez programy socjalne.

„Koronakryzys zaskoczył nas w okresie prosperity, rewidując nasze optymistyczne oczekiwania wobec przyszłości. Podjęliśmy szybkie i odważne działania na rzecz ochrony naszej gospodarki i miejsc pracy. (…) Dzięki temu udało się uniknąć drastycznych konsekwencji w pierwszej fazie kryzysu, jednak do wychodzenia z recesji przystępujemy z dodatkowym bagażem długu. Dlatego teraz potrzebujemy śmiałego i mądrego programu rozwoju” – czytamy w raporcie zaprezentowanym właśnie na Europejskim Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół (EFNI 9.5).

Zdaniem autorów raportu (wśród których są m.in. założycielka Konfederacji, ekonomistka Henryka Bochniarz, prezydent KL, były prezes Orange Maciej Witucki czy dyrektor generalny Lewiatana Grzegorz Baczewski) kryzys jest okazją do rozwoju. „Wymusza zwiększenie efektywności, ograniczenie kosztów, bardziej elastyczne działanie. To okazja do zrzucenia tłuszczyku i nabrania formy dla łapiącej zadyszkę gospodarki. Kryzys to szansa dla tych, którzy wiedzą, co w takiej sytuacji zrobić, i potrafią tego dokonać. Dziś wszyscy zmagają się z gospodarczymi konsekwencjami COVID-19. Jednak już jutro ci najbardziej przytomni staną w blokach startowych do wyścigu o najwyższy poziom konkurencyjności swoich gospodarek. Polski nie stać na przegraną w tej rozgrywce. A szanse na sukces mamy duże”.

Raport zawiera ponad 50 rekomendacji, jak wspierać rozwój naszego kraju

Autorzy raportu analizują najefektywniejsze dotychczas podjęte decyzje mające przyspieszyć rozwój naszego kraju, a także próbują odpowiedzieć na pytanie, „co i jak trzeba zrobić w ciągu najbliższych 18-24 miesięcy, żeby obrać ten właściwy kurs i wkroczyć na ścieżkę przyspieszonego wzrostu”.

Raport zawiera rekomendacje działań w kilku obszarach – od podatków i rynku pracy, poprzez opiekę zdrowotną i handel, po ekologię. Jednym z istotnych czynników rozwoju tych sektorów są nowe technologie. Przyjrzymy się bliżej wybranym rozwiązaniom z tego obszaru.

Technologie a rynek pracy

Rynek pracy został bardzo mocno dotknięty pandemią. Obostrzenia związane z profilaktyką zakażeń wymusiły na pracodawcach szybkie przejście na nowe modele pracy. Autorzy raportu uważają, że państwo powinno wspierać pracodawców w wykorzystaniu możliwości, jakie wiążą się z wprowadzeniem pracy zdalnej.

Postulują lepsze dostosowanie przepisów BHP do realiów pracy zdalnej, a także finansowane ze środków unijnych mikrogranty dla pracodawców pozwalające na lepsze przystosowanie zakładu pracy do tej formy funkcjonowania (zakup sprzętu, oprogramowania, zapewnienie wysokiej przepustowości łączy internetowych wykorzystywanych przez pracowników do wykonywania ich obowiązków).

Pracodawca powinien mieć też pieniądze na szkolenie pracowników w zakresie pracy zdalnej. „Obecna sytuacja wymaga masowego rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników na bardzo różnym poziomie, poczynając od obsługiwania programów umożliwiających uczestnictwo zdalne w spotkaniach, poprzez pracę na współdzielonych dokumentach, aż po wdrożenie w pracę na nowych systemach”.

Kluczowa w rozwoju rynku pracy jest edukacja. Eksperci kładą na nią nacisk, postulując „przygotowanie ram prawnych oraz dofinansowanie rozwoju systemu edukacji w formie zdalnego nauczania na poziomie ogólnym, branżowym i wyższym”.

Cyfryzacja krwiobiegiem gospodarki

„Niezawodna sieć to obecnie gwarancja ciągłości funkcjonowania gospodarek, społeczności i firm – począwszy od zdalnej pracy i edukacji, po dostęp do usług medycznych, finansowych czy dostęp do sądu. Dlatego tak istotne jest szybkie i efektywne kosztowo uruchomienie sieci 5G, które stanie się impulsem do rozwoju inwestycji w tym obszarze” – piszą autorzy raportu.

Infrastruktura jest kluczowa, ale to dopiero początek. Równie istotne jest jej maksymalne wykorzystanie poprzez cyfryzację jak największej liczby procesów. Dlatego kolejnym istotnym postulatem jest rozwój elektronicznych form czynności prawnych i podpisu elektronicznego.

„Prawo w Polsce pozwala na posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednakże praktyka wskazuje, że jest on mało wykorzystywany, a co istotniejsze, rzadko honorowany w obrocie gospodarczym” – piszą eksperci. Ich zdaniem priorytetem rządu powinno być respektowanie i promocja istniejących rozwiązań prawnych gwarantujących, że elektroniczne formy podpisu są równoznaczne z „analogowymi”.

Infrastruktura jest kluczowa, ale to dopiero początek. Równie istotne jest jej maksymalne wykorzystanie poprzez cyfryzację jak największej liczby procesów

Równie ważne jest, by przedsiębiorcy mieli dostęp do jak największej liczby usług cyfrowych, co sprawiłoby, że współpraca z administracją będzie szybsza, tańsza i bezpieczniejsza. Kluczowa jest cyfryzacja usług. Zdaniem ekspertów cyfrowa forma załatwiania spraw w urzędach powinna być domyślna.

„Elektronizacja zawierania umów (np. umowa leasingu, umowa prawnoautorska, umowa o pracę), pozyskiwanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców drogą elektroniczną, cyfryzacja procesu inwestycyjnego (planowanie przestrzenne, geodezja, prawo budowane) to przykłady obszarów wymagających najszybszego ‘ucyfrowienia’” – piszą eksperci Lewiatana.

Ekotechnologie

Autorzy raportu nie zapomnieli o kwestiach ekologii. Wśród ich postulatów jest przede wszystkich wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej. Zdaniem ekspertów jest to konieczne, by Polska osiągnęła neutralność klimatyczną w 2050 roku.

Ich zdaniem kołem zamachowym polskiej gospodarki mogłyby być farmy wiatrowe na Bałtyku budowane przy jak największym udziale polskiego przemysłu.

Aby energia odnawialna mogła się rozwijać, potrzebna jest rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej. Chodzi przede wszystkim w „inwestycje w sieci dystrybucyjne z uwagi na ich niebagatelną rolę w rozwoju energetyki rozproszonej, elektromobilności, magazynowania energii oraz zapewniania elastyczności w krajowym systemie elektroenergetycznym. Kluczowe są również aspekty bezpieczeństwa i jakości pracy sieci – bez działającej sieci jakakolwiek generacja i rozwój lokalnych rynków energii nie są możliwe”.


Obszerny raport Konfederacji Lewiatan „Impuls dla Polski 2020-2022” został zaprezentowany 2 października podczas konferencji EFNI 9.5 ONLINE. Zawiera ponad 50 rekomendacji działań mających wspierać rozwój naszego kraju. Można go pobrać TUTAJ.

Portal Sztuczna Inteligencja jest patronem medialnym konferencji EFNI 9.5 ONLINE.

Skip to content