Komisja Europejska ma do rozdania 56 milionów euro na nowe projekty technologiczne pomocne w walce z pandemią. Inwestuje też w wykorzystanie sztucznej inteligencji do diagnozy COVID-19

Sztuczna inteligencja pozwala na szybszą i skuteczniejszą diagnozę w czasie pandemii koronawirusa, dlatego Komisja Europejska uruchomiła nową inwestycję. Wdraża narzędzie SI, które pozwala zdiagnozować COVID-19 w mniej niż minutę. Algorytm wykorzystuje obrazy zebrane przez skaner tomografii komputerowej (TK) do wykrywania przypadków COVID-19. Stosowne oprogramowanie jest instalowane w szpitalach w Belgii, Estonii, Francji, Włoszech, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz w Holandii, a personel medyczny przechodzi podstawowe szkolenie.

Narzędzie zestawia obrazy tomografii komputerowej (TK) pacjentów, przetwarzając je w celu analizy zmian. Dodatkową funkcją programu jest porównywanie wcześniejszych i aktualnych zdjęć TK tego samego pacjenta. Dzięki temu lekarze mają bezpośredni pogląd na postęp choroby. Nowe narzędzie będzie wdrażane przez rok, z finansowaniem wyłącznie przez Komisję Europejską z programu „Łącząc Europę”.

Komisja przeznaczyła też niedawno 56 milionów euro na nowoczesne rozwiązania do walki z COVID-19, wychodząc z założenia, że technologie XXI wieku można wykorzystać do wykrywania patogenów, sterylizacji powierzchni, automatyzacji procesów, tworzenia lepszego sprzętu ochronnego, takiego jak maski, i analizowania danych za pomocą sztucznej inteligencji w celu śledzenia przypadków i rozwoju choroby. 19 maja ogłoszono nowe zaproszenie do opracowania technologii medycznych, narzędzi cyfrowych i analiz sztucznej inteligencji.

Termin składania wniosków upływa 11 czerwca 2020 r. Finansowanie innowacyjnych projektów ma na celu zwiększenie możliwości Europy w reagowaniu na kryzys związany z koronawirusem, poprawienie odbudowy gospodarki oraz lepsze przygotowanie na przyszłe kryzysy. Jest to część większego działania KE, którego łączny budżet w wysokości 122 milionów euro z programu „ Horyzont 2020” przeznaczony został na pilnie działania w celu zwalczania koronawirusa.

Nowe rozwiązania muszą być dostępne dla wszystkich i niedrogie. W tym celu Komisja przygotowała klauzule dotyczące szybkiego udostępniania danych w umowach o dotacje, aby zapewnić natychmiastowe wykorzystanie ustaleń i wyników.

Skip to content