• Czterdzieści dwa kraje przyjęły nowe zasady OECD dotyczące sztucznej inteligencji
 • Systemy SI mają być solidne, bezpieczne, sprawiedliwe i godne zaufania
 • Zalecenia OECD nie są prawnie wiążące, ale wielokrotnie stanowiły podstawę międzynarodowych standardów

„Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, oraz oferuje nadzwyczajne korzyści naszym społeczeństwom i gospodarkom. Jednak rodzi nowe wyzwania i podsyca niepokoje oraz obawy etyczne. To nakłada na rządy obowiązek zapewnienia, że systemy sztucznej inteligencji zostały zaprojektowane w sposób zgodny z naszymi wartościami i prawami, aby ludzie mogli wierzyć, że ich bezpieczeństwo i prywatność będą najważniejsze ”- powiedział sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Angel Gurría na Forum OECD w Paryżu.

Doroczne spotkanie tym razem skupiło się na „Wykorzystaniu cyfrowego przejścia do zrównoważonego rozwoju”.

Organizacja opracowała właśnie zbiór wytycznych polityki międzyrządowej w sprawie sztucznej inteligencji. 22 maja przyjęło je 36 państw członkowskich OECD oraz kraje partnerskie: Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, Peru i Rumunia. Zasady OECD AI są pierwszym takim kodeksem podpisanym przez rządy krajów świata.

Zasady zostały opracowane w oparciu o wytyczne 50-osobowej grupy ekspertów w wieku 50+. Byli to reprezentanci 20 rządów, środowisk akademickich, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji międzynarodowych, społeczności technologicznej i związków zawodowych.

Wyzwania i niepokoje

Wytyczne obejmują pięć zasad opartych na wartościach odpowiedzialnego wdrażania godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz pięć zaleceń, jak prowadzić politykę publiczną i współpracować na forum międzynarodowym.

Te zasady będą globalnym punktem odniesienia dla godnej zaufania sztucznej inteligencji, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać jej możliwości w sposób, który zapewni najlepsze rezultaty dla wszystkich

Angel Gurria, sekretarz generalny OECD

Najważniejsze przesłanie? Rządy, organizacje i osoby indywidualne, które projektują i wprowadzają systemy sztucznej inteligencji, mają to robić tak, by interesy ludzi były na pierwszym miejscu. Projektanci i operatorzy muszą zaś być odpowiedzialni za ich prawidłowe funkcjonowanie.

„Te zasady będą globalnym punktem odniesienia dla godnej zaufania SI, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać jej możliwości w sposób, który zapewni najlepsze rezultaty dla wszystkich” – zapewniał Gurría.

Co poparły rządy oraz Unia Europejska

Zasady OECD stwierdzają, że:

 1. Sztuczna inteligencja powinna przynosić korzyści ludziom i planecie, napędzając wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, zrównoważony rozwój i dobrobyt.
 2. Systemy SI powinny być zaprojektowane tak, by uwzględniać praworządność, prawa człowieka, wartości demokratyczne i różnorodność. Powinny też obejmować odpowiednie zabezpieczenia – na przykład umożliwiające ludzką interwencję tam, gdzie to konieczne – w celu zapewnienia sprawiedliwego społeczeństwa.
 3. Należy zapewnić przejrzystość i odpowiedzialne ujawnianie informacji na temat systemów SI, aby upewnić się, że ludzie wiedzą, kiedy z nich korzystają i mogą kwestionować wyniki ich pracy.
 4. Systemy sztucznej inteligencji muszą funkcjonować w solidny, bezpieczny i zaufany sposób przez cały okres ich życia, a potencjalne zagrożenia powinny być stale oceniane i pozostawać pod kontrolą.
 5. Organizacje i osoby rozwijające, wdrażające lub obsługujące systemy sztucznej inteligencji powinny być pociągane do odpowiedzialności za ich prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z powyższymi zasadami.

Zasady SI opracowane przez OECD poparli eksperci wysokiego szczebla Komisji Europejskiej. Będą one częścią dyskusji na nadchodzącym szczycie przywódców G20 w Osace 28 i 29 czerwca 2019.

Wpływ na ustawy krajowe

Zalecenia OECD nie są prawnie wiążące, ale mają duży wpływ na polityki krajowe i często pomagają rządom w projektowaniu ustawodawstwa. Organizacja w opublikowanym dokumencie zaleca rządom w sprawie SI:

 • ułatwienie publicznych i prywatnych inwestycji w badania i rozwój w celu pobudzenia innowacyjności w obszarze godnej zaufania sztucznej inteligencji;
 • wspieranie dostępnych ekosystemów SI za pomocą cyfrowej infrastruktury i technologii oraz mechanizmów wymiany danych i wiedzy;
 • stworzenie środowiska politycznego, które otworzy drogę do wdrożenia wiarygodnych systemów SI;
 • wyposażenie ludzi w umiejętności związane z SI i wspieranie pracowników, aby zapewnić sprawiedliwe zmiany w wykonywanych przez nich obowiązkach;
 • współpracę ponad granicami i sektorami, aby dzielić się informacjami, opracowywać standardy i działać na rzecz odpowiedzialnego zarządzania sztuczną inteligencją.

Co teraz

Teraz eksperci ds. polityki cyfrowej OECD chcą stworzyć praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania zasad. Wyzwaniem jest także opracowanie wskaźników do pomiaru badań, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji oraz zebranie bazy do oceny postępów w jej wdrażaniu.

Jeszcze w tym roku ma powstać Obserwatorium Polityki SI OECD, które to ułatwi. Będzie to zarazem centrum ułatwiające dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie polityki sztucznej inteligencji. Ma ono obejmować bazę danych dotyczących polityki w zakresie SI oraz strategii, które kraje i inne zainteresowane strony podzielają i aktualizują, co umożliwi łatwe porównanie kluczowych elementów strategii i inicjatyw.

Źródło: materiały prasowe

Czym jest OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de cooperation et de developpement economiques, OCDE), ma profil ekonomiczny.

Łączy 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona została na mocy konwencji podpisanej w Paryżu 14 grudnia 1960 r. przez 20 krajów. Zastąpiła Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałą w 1948 roku w celu integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla. Polska dołączyła do organizacji w 1996 roku.

Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu.

Współpracując z ponad 100 krajami, OECD jest globalnym forum polityki, promuje poprawę dobrobytu gospodarczego i społecznego ludzi na całym świecie.

Obecnie, obok innych aktywności, OECD wspiera rządy poprzez mierzenie i analizowanie gospodarczych i społecznych skutków technologii i aplikacji sztucznej inteligencji oraz angażowanie wszystkich zainteresowanych stron w celu określenia dobrych praktyk w zakresie polityki publicznej.

Skip to content