Przedsiębiorstwa mogą tworzyć skuteczne rozwiązania informatyczne bez angażowania działów IT. W jaki sposób? Tego będzie można się dowiedzieć na seminarium DARWIN 2019, które 4 lipca odbędzie się w Warszawie

Rozwiązania informatyczne można wdrożyć, korzystając z automatyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) oraz oprogramowania wymagającego podstawowych (Low-code) lub żadnych (No-code) umiejętności programistycznych. Tej tematyce poświęcone będzie seminarium DARWIN 2019, które 4 lipca odbędzie się w Warszawie.

Podczas całodniowego seminarium uczestnicy poznają możliwości automatyzacji i robotyzacji nie tylko w kontekście obniżenia kosztów, ale przede wszystkim tworzenia innowacyjnych produktów i usług, poprawy jakości obsługi klienta oraz warunków pracy pracowników.

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników komórek biznesowych, działów zajmujących się innowacjami oraz departamentów HR.

– Coraz więcej polskich firm podejmuje działania na rzecz zastosowania metod i narzędzi zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych – mówi organizator seminarium prof. Andrzej Sobczak z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej. – Istotną nowością jest wdrażanie tego podejścia oddolnie, przez jednostki biznesowe. Trend ten określany jest mianem demokratyzacji automatyzacji i robotyzacji. Uważa się, że jej upowszechnienie przełoży się na wzrost kreatywności wśród pracowników biznesowych i (współ)tworzenie przez nich innowacji cyfrowych.

Seminarium będzie składało się z dwóch części:

• prezentacji przykładów automatyzacji i robotyzacji w firmach działających w Polsce;

• warsztaty dotyczące wykorzystania konkretnych narzędzi (zarówno RPA, jak i Low-Code/No-Code) stworzonych przez UiPath, Wizlink, Qalcwise, Productive24, BluePrism, NICE.

Serwis Sztuczna Inteligencja objął seminarium patronatem medialnym.

Pełny program seminarium, lista prelegentów i informacje organizacyjne dostępne są na stronie https://darwin2019.pl.

DARWIN 2019
al. Niepodległości 128
Aule I i II (na antresoli) w budynku C Szkoły Głównej Handlowej
4 lipca 2019, godz. 9.30-18.00

Skip to content