Pomóżmy decydentom odpowiedzieć na wyzwanie sztucznej inteligencji! – zdają się mówić Komisja Europejska oraz OECD. I przedstawiają plan wspólnego monitoringu rozwoju SI na świecie

Instytucje postanowiły połączyć siły, aby zapewnić decydentom wsparcie analityczne i sprawić, by informacje dostarczone przez unijne AI Watch i uruchomione właśnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Obserwatorium Polityki SI (OECD.AI) były spójne.

Pionierski kodeks

Zainicjowane w trakcie pierwszego spotkania Sieci Ekspertów OECD ds. SI (ONE AI) w Paryżu w dniach 26-27 lutego br. OECD.AI ma pomóc państwom w umożliwieniu i monitorowaniu odpowiedzialnego rozwoju godnych zaufania systemów sztucznej inteligencji (trustworthy AI) z korzyścią dla społeczeństwa.

Zespół OECD.AI jest międzynarodowy, wielokulturowy i multidyscyplinarny. Jego członkowie mają doświadczenie w inżynierii, informatyce, ekonomii, prawie i naukach politycznych w instytucjach w Europie, obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
Za wizualną formę prezentacji danych ułatwiającą analizę danych o sztucznej inteligencji napływających czasem „na żywo”, odpowiedzialni są na przykład słoweńscy naukowcy z Instytutu Jožefa Stefana (IJS AILab).

OECD skupia 36 wysoko rozwiniętych państw (w tym Polskę) i wspiera rządy w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. W dobie nowych technologii mierzy i analizuje gospodarcze i społeczne skutki wdrażania aplikacji SI oraz współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przy tworzeniu dobrych praktyk w zakresie polityki publicznej.

Przypomnijmy, że w maju 2019 roku to właśnie OECD i jej kraje partnerskie (Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, Peru i Rumunia) przyjęły pierwsze międzynarodowe standardy uzgodnione przez rządy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania godną zaufania sztuczną inteligencją, a Obserwatorium Polityki SI zbudowano na ich fundamencie.

Europejski wkład

W 2018 roku Komisja Europejska opublikowała unijną strategię na rzecz sztucznej inteligencji, a następnie plan działania, który ma pomóc krajom członkowskim w jej skoordynowanym i skutecznym wdrożeniu. Jednym z punktów tego planu było uruchomienie w grudniu 2018 roku centrum badawczego AI Watch, którego zadaniem jest przyglądanie się rozwojowi, absorpcji i wpływowi sztucznej inteligencji w Europie.

Wraz z powołaniem Obserwatorium Polityki SI Komisja i OECD ogłosiły współpracę. Ma ona polegać między innymi na udostępnianiu OECD.AI raportów AI Watch i innych publikacji Komisji Europejskiej, szerszej wymianie danych i wspólnym opracowywania ulepszonych metod gromadzenia danych. Obie instytucje mają śledzić trendy w takich dziedzinach, jak: badania i rozwój, rynek pracy i umiejętności, a także monitorować najnowsze wiadomości na temat sztucznej inteligencji. Wspólnym wysiłkiem stworzą też repozytorium ponad 300 polityk i strategii SI z prawie 60 krajów. Chodzi między innymi o polityki i inicjatywy w wielu obszarach, na które rozwój SI będzie miał wpływ – od edukacji i umiejętności po zdrowie i transport. Ma to być zaplecze eksperckie choćby dla decydentów politycznych, które pozwoli im na wymianę doświadczeń, monitorowanie postępów i poznawanie dobrych praktyk, co może się przełożyć na ich lepsze decyzje.

Do udziału w paryskim spotkaniu została zaproszona również Rada Europy, międzynarodowa organizacja stojąca na straży praworządności, demokracji i praw człowieka, która w sierpniu ubiegłego roku utworzyła własny Komitet ds. sztucznej inteligencji (CAHAI).

Przedstawiciele RE mieli okazję zaprezentować wkład organizacji w tworzenie globalnych ram prawnych dla technologii SI, ustanawiających wysokie standardy w dziedzinie praw człowieka, demokracji i praworządności.

Skip to content