Nasi praprzodkowie żyli średnio dwukrotnie krócej od nas – zaledwie 38 lat. Potwierdziły to algorytmy

Mamuty żyły średnio około 60, żółwie słoniowe z wyspy Pinta (archipelag Galapagos) 120, a przodkowie współczesnych wielorybów nawet 260 lat. Skąd to wiemy? Od sztucznej inteligencji, która potrafi już oszacować maksymalną długość życia nie tylko istot żyjących współcześnie, ale także wymarłych gatunków i praludzi. Technika polega na analizie określonych regionów DNA związanych z procesem starzenia.

Algorytm, który to umożliwia, stworzyli naukowcy z australijskiej organizacji Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) wspólnie z uczonymi z Uniwersytetu Australii Zachodniej. Wśród gatunków, których wiek przeanalizowali, znalazły się m.in. wymarłe hominidy oraz my, współcześni ludzie. To pierwsze badanie, które pozwoliło zbudować genetyczny model predykcyjny dla oszacowania długości życia kręgowców na podstawie markerów genetycznych.

„Nasz zegar życia zapewnia zupełnie nową metodę dokładnego szacowania jego długości przy użyciu samych sekwencji genomu i umożliwia oszacowanie tego trudnego parametru zarówno dla gatunków słabo poznanych, jak wymarłych” – napisali badacze w artykule pt. „Genomowy predyktor długości życia u kręgowców”.

Dr Ben Mayne z CSIRO powiedział, że zrozumienie długości życia jest niezwykle ważne dla ochrony, bezpieczeństwa biologicznego i „zarządzania” dziką przyrodą, czyli pilnowania i ochrony gatunków zagrożonych wymarciem. W przypadku istniejących gatunków wiedza o tym, jak długo mogą żyć, ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy osiągają one swoje naturalne granice, czy też istnieją czynniki ograniczające długość ich życia. Dzięki temu z kolei można określić prawdopodobieństwo wyginięcia danego gatunku.

„Nasza metoda szacowania maksymalnej naturalnej długości życia opiera się na DNA. Jeśli znana jest sekwencja genomu gatunku, możemy oszacować długość jego życia” – stwierdził dr Mayne.

Badacze zaczęli od wytrenowania sztucznej inteligencji w zakresie znanych genomów i maksymalnej długości życia 252 gatunków zwierząt należących do pięciu klas (w tym ssaków). Potem 42 tzw. regiony kodujące DNA związane z długością życia zostały wykorzystane do utworzenia formuły, na podstawie której można przewidzieć maksymalną długość życia danego gatunku.

Kiedy użyto algorytmu do oszacowania długości życia niektórych wymarłych ssaków, okazało się, że Denisowianie, tajemniczy krewni współczesnych ludzi, żyli średnio niecałe 38 lat, podczas gdy średnia długość współczesnego człowieka wynosi dwukrotnie więcej. W Polsce prognozowana długość życia w 1800 roku wynosiła 35-39 lat, lecz w 2011 już 75-79 lat.

Ile żyje człowiek?

Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „World Health Statistics”, od 2000 roku do roku 2016 średnia długość życia ludzi na świecie wzrosła o 5 lat. To największy postęp od 1960 roku. Największy wzrost długości życia odnotowano w Afryce – aż o ponad 9 lat.

Najdłużej żyją Japonki, średnio prawie 87 lat, natomiast liderami wśród mężczyzn są Szwajcarzy (81 lat). Najkrócej, bo średnio tylko niewiele ponad 50 lat, cieszą się życiem mieszkańcy Sierra Leone. Badacze z Imperial College London wraz z kolegami ze Światowej Organizacji Zdrowia przeanalizowali przeciętną długość życia w 35 uprzemysłowionych krajach świata. Według prognoz urodzona w Korei Południowej w 2030 roku dziewczynka pożyje średnio 90,8 , a chłopiec – 84,1 lat.

Skip to content