Z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji ruszyła Wirtualna Katedra Etyki i Prawa

Jej celem jest badanie i analiza wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją oraz powiązań z innymi technologiami. Będzie również proponować rządowi zmiany prawne dostosowane do ery cyfryzacji oraz wydawać wytyczne z zakresu etyki.

– Chcemy na bieżąco i skutecznie reagować na zmieniające się warunki w obszarze nowych technologii – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Wirtualna Katedra Etyki i Prawa będzie forum stałej wymiany poglądów i pomysłów na budowę sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na nowoczesnych, bezpiecznych i transparentnych regulacjach etyki i prawa w tym obszarze – mówił trakcie inauguracyjnego spotkania minister Zagórski.

Wielostronne Porozumienie w sprawie powołania Katedry podpisali oprócz ministra przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych, których praktyka naukowa jest związana z SI: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

Jak zauważyli uczestnicy spotkania stworzenie silnego polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji jest warunkiem dynamicznego rozwoju SI w Polsce. Dlatego istotne jest stworzenie warunków prawnych dla firm i specjalistów, zajmujących się SI. Wyniki monitoringu i analiz Katedry będą powszechnie dostępne w formie m.in. wykładów, spotkań eksperckich i konsultacji aktów prawnych.

Skip to content