Wielka Brytania, za sprawą genialnego Alana Turinga uznawana za kolebkę komputeryzacji i sztucznej inteligencji, od lat 50. XX wieku budowała sobie markę kraju otwartego na technologiczne innowacje. W październiku 2017 roku rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że do roku 2035 na SI przeznaczy 630 miliardów funtów

Podczas, kiedy wiele państw intensywnie inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji, Wielkiej Brytanii zależy na utrzymaniu dotychczasowej pozycji w tej dziedzinie i stanie się niekwestionowanym liderem wśród innych krajów. Brytyjska branża technologiczna zasila gospodarkę około 170 miliardami funtów rocznie przy tempie rozwoju branży technologicznej wynoszącym 22 proc. w skali roku. Sektor cyfrowy tworzy dwukrotnie szybciej nowe miejsca pracy niż tradycyjne gałęzie gospodarki.

To wszystko w dwójnasób rozbudza brytyjskie ambicje.

W kwietniu 2018 roku rząd Wielkiej Brytanii zainicjował umowę sektorową będącą częścią szerszej strategii gospodarczej. W umowie uwzględniono opinię komisji parlamentarnej ds. sztucznej inteligencji, opracowaną po dziesięciu miesiącach badań nad konsekwencjami ekonomicznymi, etycznymi i społecznymi wdrażania SI. Raport zawiera wiele zaleceń dotyczących np. przeciwdziałaniu monopolizacji danych przez firmy technologiczne i zachęca do opracowania na nowo metod kontroli baz danych. Postuluje też stworzenie funduszu dla ekspertów z różnych dziedzin, zajmujących się SI, oraz artykułuje ambicje Brytyjczyków, marzących o roli globalnych liderów sztucznej inteligencji. 

W październiku 2017 roku rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że do roku 2035 na SI przeznaczy 630 miliardów funtów

Rząd Jej Królewskiej Mości obiecał rozwijać badania naukowe w tej dziedzinie, udostępniać dane w celu zabezpieczenia i ułatwienia dostępu do publicznych i prywatnych organów i instytucji oraz poprawiać stan infrastruktury cyfrowej. 

Ważne miejsce w brytyjskiej strategii zajmuje edukacja, wsparcie dla ekspertów i utalentowanych naukowców oraz oferta studiów magisterskich w dziedzinie SI. Atrakcyjności dodaje jej też pomysł stworzenia 200 nowych miejsc na studiach doktoranckich oraz organizacji kursów stacjonarnych i online umożliwiających zdobycie kwalifikacji związanych ze sztuczną inteligencją. 

Instytut Alana Turinga ma zostać rozbudowany i stać się czołową placówką naukowo-badawczą w dziedzinie SI. W planach rządu znalazło się ponadto uruchomienie Centrum Etyki Danych i Innowacji oraz utworzenie Rady ds. Sztucznej Inteligencji, która zarządzałaby międzysektorowymi inicjatywami i szkoleniami. Przewidziano też powiązanie wszystkich systemów sektora publicznego z nowymi algorytmami SI przez cyfryzację administracji. Ważnym elementem wdrażania programu stanie się również wprowadzenie ulg podatkowych i finansowe wspieranie inwestycji wewnętrznych.

Skip to content