Sztuczna inteligencja to dla nas androidy i superkomputery. Tymczasem większość z nas używa jej na co dzień

Takie wnioski płyną z badania „Sztuczna inteligencja w życiu Polaków” zrealizowanego przez agencję badawczą Maison & Partners na zlecenie Huawei.

Mamy płytkie pojęcie o SI

Każdy z nas korzysta na co dzień średnio z trzech urządzeń i usług wspieranych sztuczną inteligencją. Jednak większość z nas nie ma tego świadomości.

Ankietowani najczęściej wymieniali podpowiedzi w przeglądarkach internetowych (52 procent), nawigację satelitarną (45 procent) i rozpoznawanie obiektów w aparacie smartfona (30 procent). Inne często wykorzystywane technologie to filtry antyspamowe w poczcie elektronicznej, platformy VOD, serwisy streamingowe czy rozpoznawanie osób na zdjęciach w mediach społecznościowych.

Wyobrażenie o SI jest dość płytkie, oparte na tym, co podsuwa popkultura, na przykład filmy science fiction: roboty androidy, samodzielnie myślące komputery, które przejmują władzę nad światem

„Badanie pokazało, że aż 81 procent Polaków uważa, że wie, czym jest sztuczna inteligencja. Ciekawe jest to, że kiedy zapytaliśmy o szczegóły, okazało się, że wyobrażenie o SI jest dość płytkie, oparte na tym, co podsuwa popkultura. Na przykład filmy science fiction: roboty androidy, samodzielnie myślące komputery, które przejmują władzę nad światem” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Dominika Maison, założycielka Maison & Partners.

Dodała, że Polacy nie zdają sobie sprawy, iż mnóstwo przejawów sztucznej inteligencji, mnóstwo algorytmów, które należy nazywać sztuczną inteligencją, mają już we własnych smartfonach, samochodach, komputerach.

Jak humanoidalny robot

Większość z nas (69 procent) wyobraża sobie SI jako robota, który mówi i porusza się jak człowiek. Nieco ponad połowa wskazuje na bardzo zaawansowany komputer, a 30 procent na autonomiczne samochody. Tylko 17 procent osób wymieniło smartfon. Na obecność SI w aplikacjach i grach komputerowych wskazuje 18,5 procenta.

Jakie jest nasze podejście do SI? 53 procent badanych odpowiada, że budzi w nich zaciekawienie. U 40 procent – obawę. Dla 27 procent badanych sztuczna inteligencja kojarzy się z wygodą.

Co trzeci badany uważa, że sztuczna inteligencja może ulepszyć jego życie. Co piąty wątpi, by SI mogła mieć na nie wpływ. Prawie 20 procent ma obawy, że stanowi zagrożenie dla nich i całego świata.

Nasza wiedza jest zbyt uproszczona

“Ludzie mają uproszczoną wiedzę, a właściwie nie tyle wiedzę, co wyobrażenie, że sztuczna inteligencja to robot, klon, który jest niezniszczalny, groźny, nieokiełznany, przekraczający ludzkie możliwości. Nic dziwnego, że pojawiają się katastroficzne wizje i lęk przed utratą kontroli nad maszynami” – komentuje Maison w komunikacie.

Raczej nie szukamy wiedzy o SI. Tylko 10 procent deklaruje, że stara się aktywnie dokształcać w tym temacie. Prawie 60 procent przyznaje, że „czasem coś usłyszy lub przeczyta”.

Badanie „Sztuczna inteligencja w życiu Polaków” zostało przeprowadzone w marcu 2019 roku metodą CAWI na próbie podstawowej: N = 1076, która była reprezentatywna dla Polaków powyżej 18. roku życia pod kątem płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania oraz próbie booster N = 242, to jest osób z wyższym wykształceniem, o wyższym statusie zawodowym (przedsiębiorcy, właściciele firm, kadra zarządzająca, specjaliści, wolne zawody np. lekarz, architekt), o zarobkach osobistych wynoszących minimum 5 tys. zł netto miesięcznie.

Skip to content