Sztuczna inteligencja będzie pomagać graczom giełdowym w podejmowaniu decyzji o inwestycjach. Na budowę odpowiedniego systemu GPW otrzyma 4,2 mln zł z funduszy unijnych

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych dzięki sztucznej inteligencji umożliwi szybsze niż obecnie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych.

Umowę w tej sprawie GPW zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – poinformowała spółka w komunikacie. Umowa przewiduje stworzenie innowacyjnego systemu GPW Data, który będzie sfinansowany z funduszy unijnych w kwocie 4,2 mln zł. Całkowity koszt projektu szacuje się na 8,3 mln zł. Wdrożenie rozwiązania zaplanowano na drugą połowę 2021 roku.

Oferowany przez GPW system będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania w zakresie analizy i przetwarzania danych z rynku kapitałowego i jego otoczenia, a proces decyzyjny będzie bazował na metodach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

– Projekt GPW Data pozwoli nam wyznaczyć nowe trendy w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na naszym rynku. Dziennie nasza firma przetwarza dziesiątki gigabajtów danych – dzięki GPW Data będziemy mogli tworzyć nowe technologie również w oparciu o ten proces – dodał Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

– Jesteśmy świadkami tego, jak technologie oparte o sztuczną inteligencję stają się jednym z głównych nurtów napędzających światową gospodarkę – mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii obecna przy podpisaniu umowy.

– Na tym polu nie mamy czasu do stracenia, ponieważ sztuczna inteligencja wzbogaci te kraje, które będą potrafiły ją budować i efektywnie stosować. Tworzenie zasobu własnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję ma więc strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego kraju – podkreśliła.

Celem projektu GPW Data będzie budowa repozytorium danych, a następnie udostępnienie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

– Nie mamy czasu do stracenia, ponieważ sztuczna inteligencja wzbogaci te kraje, które będą potrafiły ją budować i efektywnie stosować

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

– Efektywna współpraca nauki z biznesem to koło zamachowe gospodarki. Dzięki ambitnym przedsięwzięciom podejmowanym przez polskie firmy oraz odpowiednio dystrybuowanym środkom publicznym na wsparcie prac B+R mamy szansę być w awangardzie rozwiązań technologicznych w poszczególnych dziedzinach. – zaznaczył dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, cytowany w komunikacie prasowym.

– Dlatego w naszych konkursach wspieramy najlepsze projekty, których autorzy stawiają sobie odważne, ale zarazem realne wyzwania. Sztuczna inteligencja to jedna z najbardziej rozwojowych dziedzin, więc z tym większą satysfakcją współfinansujemy prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze – dodał.

GPW Data jest drugim projektem, który będzie realizowany przez GPW i dofinansowany z „Szybkiej Ścieżki” NCBR, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój”. W lipcu br. GPW ogłosiła podpisanie umowy z NCBR na budowę nowej platformy transakcyjnej GPW. W sumie GPW uzyskała w tym roku dofinansowanie z Centrum na realizację prac badawczo-rozwojowych na kwotę 34,5 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2019 roku zrealizuje łącznie osiem konkursów „Szybkiej Ścieżki”, których całkowity budżet wyniesie ponad 3 mld zł. Obecnie Centrum prowadzi nabory w czterech konkursach z budżetem 1,1 mld zł.

Giełda podpisała także list intencyjny w sprawie współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w celu tworzenia usług bazujących na nowoczesnych technologiach wspierających emitentów i inwestorów giełdowych.

Skip to content