65 procent pracowników jest dobrze nastawionych do współpracy ze sztuczną inteligencją

Podobnie jak rok temu, koncern Oracle i firma badawcza Future Workplace, przygotowująca liderów, menedżerów i pracowników na zmiany wynikające z rozwoju nowych technologii, opracowały raport „AI at Work”.

W ankiecie mailowej i telefonicznej przeprowadzonej w 10 krajach zbadano nastawienie do tej sprawy wśród 8370 pracowników, menedżerów i liderów kadr, zatrudnionych na stałe i na pełnych etatach, w wieku od 18 do 74 lat. Wniosek? Zaufanie do sztucznej inteligencji w pracy rośnie.

Około połowa pracowników w skali globalnej korzysta obecnie w pracy z jakiejś formy sztucznej inteligencji, podczas gdy w ubiegłym roku było takich jedynie 32 procent. W Indiach wskaźnik ten sięga 78 procent, a w Chinach 77 procent i jest dwukrotnie wyższy niż np. we Francji czy w Japonii.

Okazuje się, że sztuczna inteligencja zmienia nastawienie ludzi do nowych technologii w pracy. Prawie jedna czwarta osób twierdzi, że ma bardzo satysfakcjonujące relacje z SI, a 65 procent jest do niej pozytywnie nastawionych. Natomiast użyteczność SI w pracy mężczyźni oceniają wyżej niż kobiety (odpowiednio: 32 i 23 procent).

Około połowa pracowników w skali globalnej korzysta obecnie w pracy z jakiejś formy sztucznej inteligencji, podczas gdy w ubiegłym roku było takich jedynie 32 procent

Badanie ujawniło też inne ciekawe zjawisko. Otóż 64 procent ludzi bardziej zaufałoby robotycznemu kierownikowi niż przełożonemu – człowiekowi. Połowa badanych chętniej zwróciłaby się po radę do szefa – robota niż do ludzkiego menedżera. W Indiach robotom prędzej niż ludziom zaufałoby 89 procent pracowników, w Chinach 88 procent, a w Singapurze 83 procent. Dla porównania, w USA odsetek takich osób wynosi 57 proc., w Wielkiej Brytanii 54 proc., a we Francji 56 procent.

Zapytani o to, co roboty mogą robić lepiej niż ich menedżerowie, respondenci przyznali, że lepiej radzą sobie z dostarczaniem obiektywnych informacji (26 procent), utrzymywaniem harmonogramów pracy (34 procent), rozwiązywaniem problemów (29 procent) i zarządzaniem budżetem (26 procent). Aż 82 procent badanych uważa, że „blaszane kołnierzyki” mogą wykonywać pracę lepiej niż menedżerowie – ludzie.

Co przy tym znamienne, aż 76 procent pracowników i 81 procent liderów HR ma trudności z nadążeniem za tempem zmian technologicznych w miejscu pracy. Propozycje zmian? Pracownicy chcą uprościć korzystanie z SI w pracy, prosząc o lepszy interfejs użytkownika (34 procent), szkolenie z najlepszych praktyk (30 procent) i spersonalizowaną współpracę (30 procent).

Główne przeszkody używania SI w pracy wynikają z obaw o bezpieczeństwo (31 procent) i prywatność (30 procent). I tu znów ciekawa obserwacja: Pokolenie Z (najmłodsi pracownicy) i milenialsi (urodzeni w latach 1981-1994) bardziej troszczą się o własne bezpieczeństwo i prywatność w związku ze współpracą z maszynami (45 procent) niż pokolenie X, czyli osoby urodzone przed rokiem 1980 (29 procent).

Skip to content