Inteligentne technologie najbardziej zmienią medycynę, finanse i produkcję – twierdzą ludzie mediów

Ogólne nastawienie dziennikarzy do sztucznej inteligencji jest dobre – wynika z ankiety „Czy leci z nami robot?” przygotowanej przez firmę d*fusion communication. Aż 73 procent badanych odpowiedziało, że mają do niej pozytywny lub bardzo pozytywny stosunek.

Jaką według badanych rolę odegra SI w naszym życiu? Aż 80 procent ankietowanych zgadza się, że stanowi ona szansę dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Równocześnie 28 procent dostrzega w technologii duży powód do obaw. Co ciekawe, aż 29 procent deklaruje, że SI nie ma wpływu na ich życie.

Jakich korzyści oczekują od najnowszych technologii dziennikarze? Nieco ponad 77 procent wskazuje na oszczędność czasu, 75 procent – rozwój nauki, 56 procent – poprawę komfortu życia. Co ciekawe, tylko blisko 32 procent dostrzega w inteligentnych technologiach szansę na powstanie nowych zawodów.

Rozwój SI wiąże się także z licznymi obawami. Które z nich najczęściej podzielają ankietowani? 68 procent zwraca uwagę na zagrożenia dla prywatności, zaś 57 procent obawia się masowej utraty miejsc pracy. Na trzecim miejscu plasuje się zwiększona podatność na cyberataki (50 procent ankietowanych). Można to tłumaczyć tym, że połowa ankietowanych współpracuje z mediami zajmującymi się IT.

Tylko około 32 procent ankietowanych dziennikarzy dostrzega w inteligentnych technologiach szansę na powstanie nowych zawodów

Dziennikarze nie mają wątpliwości, że rewolucja SI będzie miała ogromny wpływ na biznes. Zostali poproszeni o ocenę, w których branżach będzie on największy. Aż 78 procent wskazało na medycynę, połowa wymieniła finanse. Produkcja znalazła się dopiero na trzecim miejscu z wynikiem 43 procent (choć wykres ilustrujący te wyniki podaje inne dane: dla medycyny – 71 procent, produkcji – 39 procent).

To zaskakujące, bo wśród korzyści, jakie biznesowi może przynieść SI, aż 91 procent badanych wymieniło automatyzację procesów, 77 procent redukcję kosztów pracy, a 57 procent – zwiększenie produktywności pracy. Wszystkie te zjawiska mogą w bardzo dużym stopniu wpłynąć właśnie na produkcję.

Na jakie korzyści mogą liczyć firmy stosujące inteligentne technologie?

90 procent ankietowanych nie ma najlepszego mniemania o firmach, które odpowiadają za opracowywanie i wdrażanie inteligentnych technologii. Tylko trzech na ponad stu badanych jest przekonanych, że faktycznie zwracają uwagę na aspekty prawne i etyczne SI. Pozostali są sceptyczni. Na prośbę o ocenę (w skali od 1 do 5), w jakim stopniu firmy przywiązują wagę do kwestii prawnych związanych z SI, aż 85 procent wskazywało na oceny od 1 do 3. W przypadku kwestii etycznych w tym samym przedziale odpowiedziało 92 procent ankietowanych.

Jak dziennikarze zapatrują się na wpływ na ich własny zawód? Większość zgadza się, że będzie znaczący. Obawiają się, że zaawansowane inteligentne technologie zajmą ich miejsce, ale równocześnie dostrzegają, że SI może być bardzo pomocna w ich pracy – do analizy czytelnictwa i badania trendów. Liczą też, że dostarczy licznych tematów do publikacji.


Badanie przeprowadzono w lutym 2019 r. w formie ankiety internetowej. Wzięło w nim udział 110 dziennikarzy, z których 53 procent reprezentowało redakcje o profilu IT, a pozostałe 47 procent – redakcje zajmujące się biznesem i tematyką ogólną.

Skip to content