Amerykanie dopisują do swej strategii SI partnerstwo publiczno-prywatne

Amerykańska Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji Narodowej Rady ds. Nauki i Technologii ogłosiła właśnie aktualizację planu strategicznego badań i rozwoju sztucznej inteligencji. Plan ten został wprowadzony jeszcze za czasów prezydenta Baracka Obamy jako część tak zwanej The AI Initiative (Inicjatywy SI) i dotyczy z założenia wyłącznie priorytetów związanych z badaniami i rozwojem.

Teraz dopisano do niego kolejny, ósmy kierunek: rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, co ma służyć przyspieszeniu postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Chodzi o promowanie trwałych inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz sprawienie, by postępy w badaniach zamieniały się w praktyczne możliwości. Ma to być możliwe do osiągnięcia dzięki współpracy administracji ze środowiskiem akademickim, przemysłem, partnerami międzynarodowymi i innymi podmiotami niefederalnymi.

Pierwotny plan strategiczny został wydany przez administrację Baracka Obamy w 2016 r. Prezydent Donald Trump wezwał do jego zaktualizowania, ogłaszając w lutym Narodową Inicjatywę Sztucznej Inteligencji.

Skip to content