Komisja Europejska wspiera ośrodki superkomputerowe w poszukiwaniu sposobu na koronawirusa. Ułatwia też wymianę doświadczeń i badań nad robotyką i sztuczną inteligencją, aby przyspieszyć walkę z epidemią

Trzy potężne europejskie centra superkomputerów – zlokalizowane w Bolonii, Barcelonie i Jülich w Niemczech – będą uczestniczyć w europejskim projekcie Exscalate4CoV wraz z firmą farmaceutyczną Dompé oraz dużymi instytutami biologicznymi i biochemicznymi.

To część wspólnej, skoordynowanej akcji Unii Europejskiej, której celem jest znalezienie leku przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Inicjatywa jest zorganizowana jako publiczno-prywatne konsorcjum 18 najlepszych organizacji badawczo-rozwojowych UE.

Projekt Excascalate wcześniej zajmował się m.in. wirusem Zika. Teraz otrzymał właśnie od Komisji Europejskiej 3 miliony euro na badania nad farmaceutyczną odpowiedzią na COVID-19.

Finansowanie ze środków UE przyspieszy prace na europejskich superkomputerach w zakresie badań nad lekami przeciw COVID-19. Chodzi o porównywanie cyfrowych modeli białek wirusa SARS-CoV-2 z modelami związków chemicznych przechowywanymi w aktualnych bazach danych, aby dowiedzieć się, które kombinacje pozwoliłyby zatrzymać wirusa.

Leonardo w akcji

Platforma Exscalate – projekt koordynowany przez Dompé SpA, dużą włoską firmę farmaceutyczną – działa w ramach włoskiego konsorcjum superkomputerowego Cineca, które ma już do dyspozycji m.in. nową supermaszynę Leonardo. To superkomputer, który pracuje we Włoszech w tempie przedeksaskalowym. Został zaprezentowany jesienią ub. roku podczas Europejskiej Nocy Naukowców.

W dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki istnieje ogromny potencjał, aby przyczynić się do walki z COVID-19 – zapewnia Unia Europejska

Nadal flagowym superkomputerem Cineca jest Marconi, który w listopadzie 2019 r. Zajął 19. miejsce w światowym rankingu Top500. Inne superkomputery w ramach konsorcjum Cineca to Galileo i Davide.

„Wszystkie zespoły badawcze pracujące z użyciem superkomputerów dzielą się wiedzą, współpracując ze sobą, aby zapewnić, że otrzymamy jak najszybciej możliwego kandydata na lek na koronawirusa” – powiedział Carlo Cavazzoni z Cineca.

Prace z PRACE

Innym przykładem wsparcia UE w przeciwdziałaniu epidemii jest zaangażowanie działającego od kilkunastu lat partnerstwa na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie PRACE.

Powstało jako międzynarodowe stowarzyszenie non profit z siedzibą w Brukseli. W skład sieci wchodzi 26 krajów członkowskich (wśród nich Polska i nasze Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), których reprezentatywne organizacje tworzą paneuropejską infrastrukturę superkomputerową, zapewniającą dostęp do zasobów i usług obliczeniowych i zarządzania danymi dla wielkoskalowych aplikacji naukowych i inżynieryjnych na najwyższym poziomie wydajności.

PRACE 24 marca ogłosiło zaproszenie do składania wniosków w drodze tzw. „szybkiej ścieżki” z prośbą o udostępnianie zasobów komputerowych do walki z pandemią COVID-19.

Unijne repozytorium dla innowatorów

Komisja Europejska zainicjowała też projekt zbierania wszystkich pomysłów na temat możliwych do wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji i robotyki, a także informacji na temat innych inicjatyw, które mogłyby pomóc stawić czoła trwającemu kryzysowi COVID-19.

Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom i obywatelom informacje na temat tych rozwiązań, KE uruchomiła repozytorium, w którym innowatorzy i organizacje w tej dziedzinie mogą dzielić się szczegółami technologii, które wdrażają z powodzeniem lub zamierzają wdrożyć.

„W dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki istnieje ogromny potencjał, aby przyczynić się do walki z COVID-19. Obecnie szukamy innowacyjnych rozwiązań, które są na tyle dojrzałe, aby mogły zostać wdrożone w sektorze opieki zdrowotnej. Mogą one obejmować zarówno diagnostykę wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 opartą na sztucznej inteligencji, jak i wykorzystanie robotów i zaawansowanych czujników do wykrywania choroby u pacjentów, dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych lub logistyki szpitalnej, robotów teleobecności w domu itp.” – brzmi zaproszenie do udziału w repozytorium.

Kto może wnieść wkład? To m.in. autorzy systemów sztucznej inteligencji lub robotycznych narzędzi, które można wdrożyć natychmiast lub w perspektywie krótko- i średnioterminowej w kontekście zapobiegania chorobom, diagnozy lub leczenia.

Dołączyć do inicjatywy można TUTAJ.

Skip to content