Sopoccy seniorzy przetestują aplikację, która umożliwia wczesne wykrycie demencji. Posłużą im do tego tablety i innowacyjne zegarki na rękę

Kwido to hiszpańska platforma, dzięki której można monitorować stan zdrowia osób starszych oraz stymulować ich mózgi ćwiczeniami, logicznymi zagadkami i zadaniami dostosowanymi specjalnie dla tej grupy wiekowej.

Narzędzie używane jest obecnie przez samorządy w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy z firmą QS Zurich i miastem Sopot z platformy pilotażowo w kwietniu br. skorzysta pierwszych 30-40 seniorów. Docelowo ma ich być setka. We współpracy z sopockim MOPS-em rekrutacja do programu rozpocznie się w marcu, testy potrwają do 2021 roku.

Teleopieka dla seniora

W ramach projektu każdy senior otrzyma tablet wraz ze specjalnym oprogramowaniem oraz smartwatch. Oprogramowanie ma przypominać seniorom o codziennych rutynach jak zażywanie leków, mierzenie ciśnienia, ale także wykonywanie odpowiednich zadań, sprofilowanych dla każdego seniora indywidualnie. Dzięki wykorzystaniu zegarka seniorzy będą też aktywnie spędzać czas poza mieszkaniem, wykonując odpowiednie zadania ruchowe lub spacerując. Zaletą systemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem lub opiekunem dzięki rozmowom wideo „na żywo”. Specjaliści w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi.

Dzięki sztucznej inteligencji możemy wykryć możliwe zaburzenia poznawcze, nawet zanim one nastąpią – Iñaki Bartolome, CEO firmy Ideable Solutions

– Ta platforma zawiera elementy sztucznej inteligencji. Algorytmy automatycznie będą zliczały, która funkcja poznawcza powinna być rozwinięta i na której funkcji poznawczej powinniśmy się skupić u danego seniora – tłumaczy Karolina Turkiewicz z firmy QS Zurich, zajmującej się wdrożeniem systemu w Sopocie. – Zbieramy i analizujemy dane medyczne, przeprowadzamy wywiad medyczny i każdy z tych seniorów będzie miał do dyspozycji telekonsultację z lekarzem internistą geriatrą bądź psychiatrą. Wiele osób starszych boryka się bowiem z depresją – dodaje Turkiewicz.

Przede wszystkim profilaktyka

Rozwiązanie w Sopocie będzie przeznaczone dla osób mieszkających samotnie. Specjalnie przeszkoleni teleopiekunowie będą codziennie dzwonić do seniorów przypominając im o zadaniach, gratulując wyników czy wskazując na ewentualne problemy ze zdrowiem. Ale to nie koniec roli opiekunów.

Edyta Bonk z Wydziału Psychologii w Sopocie, SWPS zaznacza, że głównym celem projektu jest profilaktyka. – Każdemu seniorowi będą przypisywane moduły ćwiczeniowe. Oprogramowanie generuje specjalne raporty pokazujące jak działają odpowiednie funkcje poznawcze u danej osoby. Następnie platforma zleca konkretne zadania. Zamysł jest taki, żeby stymulować te funkcje, które widzimy, że są słabsze – wyjaśnia.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j6HFl2QS6MY

Ideable Solutions testuje już pierwsze rozwiązania oparte o wirtualną rzeczywistość
Źródło: Kwido / YouTube

Choć w Sopocie platforma Kwido opiera się na tabletach, zegarkach i teleopiece, hiszpańska firma Ideable Solutions testuje już pierwsze rozwiązania oparte o wirtualną rzeczywistość czy specjalne sensory umieszczone w domach seniorów, o czym opowiedział nam szef firmy, odpowiedzialnej za platformę Kwido.

Gry dla seniora

– W tej konkretnej realizacji w Sopocie stosujemy techniki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dla platformy stymulacji poznawczej (kognitywnej). Używamy do tego gier, które wpływają na różne zdolności umysłowe w celu wykrycia możliwego upośledzenia funkcji poznawczych. Podczas gry zbieramy mnóstwo danych o pacjencie oraz jego niepowodzeniach w trakcie rozgrywki i wykonywania zadań. System uczy się także od innych graczy. Dzięki sztucznej inteligencji możemy wykryć możliwe zaburzenia poznawcze, nawet zanim one nastąpią – tłumaczy nam Iñaki Bartolome, CEO firmy Ideable Solutions.

– Używamy też rozwiązań VR do stymulacji poznawczej w Kwido, ale w Sopocie nie będzie to częścią projektu.

W Kwido sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe odpowiadają za analizę dużych zbiorów danych w monitorowaniu stanu zdrowia, zwłaszcza w domu. W tym ostatnim przypadku używamy m.in. czujników obecności do analizy zachowania osób starszych mieszkających samotnie. Na podstawie zgromadzonych danych możemy identyfikować możliwe wzorce chorób, problemów i sytuacji kryzysowych – wyjaśnia Bartolome.

Dofinansowanie z UE

Projekt w Sopocie jest dofinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 2,4 mln złotych. Jak informuje Maciej Kisała, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie i jeden z inicjatorów projektu, liczba osób starszych w Sopocie to ok. 35 procent populacji miasta. – To oznacza, że stoimy przed wielkim wyzwaniem jakim będzie wsparcie i pomoc dla tej grupy wiekowej. Aktywna polityka senioralna jest zatem koniecznością. Wierzę, że takie rozwiązania to jest oczywista przyszłość – wskazuje Kisała.

Skip to content