• Szwajcaria znów pierwsza w najnowszym Światowym Indeksie Innowacji
  • Indie to najbardziej innowacyjna gospodarka w Azji Środkowej i Południowej
  • Polska w górnej połówce listy. Za nami Rosja, przed nami Litwa i Słowacja

Szwajcaria to najbardziej innowacyjny kraj na świecie. Na drugim miejscu jest Szwecja, a dopiero trzecią pozycję zajmują Stany Zjednoczone – wynika z najnowszego Światowego Indeksu Innowacji (Global Innovation Index, GII), który jest papierkiem lakmusowym innowacyjności poszczególnych państw. Polska niezmiennie od ubiegłego roku znajduje się na 39. pozycji.

Każdego roku indeks, opracowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej ONZ (WIPO), Uniwersytet Cornell’s SC Johnson College of Business oraz Szkołę Biznesu INSEAD, plasuje na listach rankingowych innowacyjność 129 gospodarek świata. Publikowany co roku od 2007 r. indeks służy do porównania stanu innowacji na całym świecie.

W tegorocznym GII 2019 wydajność innowacji jest mierzona przy użyciu 80 wskaźników. Od wydatków na badania i rozwój oraz wniosków patentowych i znaków towarowych, po nowsze pomiary, takie jak tworzenie aplikacji mobilnych i eksport zaawansowanych technologii. Dzieli je na siedem filarów, z których średnia daje miejsce w globalnym indeksie.

Góra stawki

Szwajcaria – niewielki europejski kraj bez dostępu do morza. Po raz kolejny obliczono, że to najbardziej innowacyjny kraj świata. Drugie wcale nie są, jakby się mogło wydawać, Stany Zjednoczone. Choć podskoczyły z szóstego na trzecie miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem, na podium wyprzedza je Szwecja. Dalej znalazły się Holandia i Wielka Brytania. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce należą do Finlandii, Danii, Singapuru, Niemiec i Izraela, który stał się pierwszym krajem z Afryki Północnej i regionu Azji Zachodniej w pierwszej dziesiątce.

Top 10 najbardziej innowacyjnych firm świata
Źródło: WIPO

Chiny uplasowały się na 14. miejscu (rok temu 17.) i wyprzedzają Japonię, Francję i Kanadę. Jednakże uznawane obecnie za „światowego lidera innowacji”, zajmują wysokie pozycje w zakresie patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych według pochodzenia, a także eksportu zaawansowanych technologicznie towarów. W tym kraju funkcjonuje również 18 ze 100 najlepszych klastrów nauki i technologii – lepiej jest tylko w USA.

Oprócz rankingu najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, indeks wyróżnia regionalnych liderów innowacji (USA, Chile, Szwajcarię, Indie, Republikę Południowej Afryki, Izrael i Singapur) oraz najlepsze wyniki według grup dochodowych (Szwajcaria, Chiny, Wietnam i Rwanda) .

Najlepsze w swojej klasie

Godne uwagi są także Indie. Jest to najbardziej innowacyjna gospodarka w Azji Środkowej i Południowej. Indie konsekwentnie zaliczają się również do najlepszych krajów na świecie pod względem czynników napędzających innowacje, takich jak eksport usług ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), liczba absolwentów nauk ścisłych i inżynierii, gromadzenie kapitału brutto (miara inwestycji w całej gospodarce) i eksport dóbr kreatywnych. Indyjskie centra technologiczne Bengaluru, Mumbaj i Nowe Delhi również znajdują się na liście 100 najlepszych klastrów nauki i technologii.

Większość najważniejszych klastrów naukowych i technologicznych znajduje się w USA, Chinach i Niemczech, a także w Brazylii, Indiach, Iranie, Federacji Rosyjskiej i Turcji. Pięć najlepszych klastrów to Tokio-Jokohama (Japonia); Shenzhen-Hongkong (Chiny), Seul (Republika Korei); Pekin (Chiny) oraz San Jose-San Francisco (USA).

Na Starym Kontynencie

Podobnie jak w ciągu ostatnich dwóch lat, w tegorocznym wydaniu GII zindeksowano 39 europejskich gospodarek. Okazuje się, że 15 z 25 najbardziej innowacyjnych gospodarek świata pochodzi właśnie z Europy, a siedem z nich znajduje się w pierwszej dziesiątce: to oczywiście najlepsza ogółem Szwajcaria (miejsce 1.), następnie Szwecja (2.), Holandia (4.), Wielka Brytania (5.), Finlandia (6.), Dania (7.) i Niemcy (9.).

Francis Gurry, dyrektor WIPO, o indeksowaniu innowacyjności
Źródło: WIPO

Top 25 gospodarek regionu w dalszej kolejności to Irlandia (12.), Francja (16.), Luksemburg (18), Norwegia (19), Islandia (20), Austria (21), Belgia (23.) i Estonia (24.). W pierwszej pięćdziesiątce znajduje się 18 europejskich gospodarek, z których większość utrzymuje stosunkowo stabilne rankingi od 2014 r.: w tym Republika Czeska (26.), Malta (27.), Hiszpania (29.), Włochy (30.), Słowenia (31), Portugalia (32.), Węgry (33.), Łotwa (34.), Słowacja (37.), Litwa (38.), Polska (39.), Bułgaria (40.), Grecja (41.), Chorwacja (44.), Czarnogóra (45.) i Rosja (46.). Podążają za nimi: Serbia (57.), Republika Mołdowy (58.), Macedonia (59.), Białoruś (72.), Bośnia i Hercegowina (76.) i Albania (83.).

Warto dodać, że już dziewiąty rok z rzędu obliczenia GII skontrolowało Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej.

Polska – w miarę stabilnie

W ubiegłorocznym Globalnym Indeksie Innowacji Polska również zajmowała 39. miejsce, a dwa lata temu byliśmy o oczko wyżej. Wspinaliśmy się tu z 43. pozycji w 2011 roku.

Biorąc pod uwagę siedem filarów innowacyjności, to jeśli chodzi o instytucje, zajmujemy miejsce 37. Daleko, bo na 93. pozycji jesteśmy pod względem łatwości uruchamiania biznesu. Za to otoczenie polityczne innowacyjności daje nam 39. miejsce, a regulacje prawne to miejsce 42. Jeśli zaś chodzi o kapitał ludzki i badania? To mamy 40. miejsce wśród światowych gospodarek.

W kategorii innowacyjności infrastruktury zajmujemy stabilną, 38. pozycję. Wpływ na średni wynik w tej kategorii mają niski wskaźnik innowacyjności infrastruktury ogólnej (49. miejsce) oraz wysoki stopień innowacyjności branży ICT (28. miejsce).

Jeśli zaś chodzi o ekologicznie zrównoważony rozwój, wyliczony przez WIPO wskaźnik daje Polsce miejsce 50. Słabo wypadamy w zaawansowaniu rynku – zajmujemy 65. miejsce wśród zindeksowanych gospodarek. Łatwiej niż w innych krajach jest uzyskać kredyt na działalność, ale dostępność krajowych kredytów dla sektora prywatnego jest już na poziomie połowy listy zbadanych krajów. Słabo też z inwestycjami w innowacje na tle innych państw (98. miejsce).

Zaawansowanie biznesowe daje nam 38. miejsce na świecie. Polska powinna zwrócić jeszcze większą uwagę na powiązania innowacyjne, zwłaszcza poprawę współpracy nauki z biznesem. We wskaźniku produktów wiedzy i technologii zajmujemy miejsce 39. Polskie patenty dają nam miejsce 28. W kreatywności on-line jako wskaźniku produktów kreatywnych zajmujemy 46. miejsce. Polska dobrze spisuje się w eksporcie innowacyjnych dóbr, słabo w znakach towarowych i całkiem nieźle w kreacji mobilnych aplikacji (34. miejsce).

Skip to content