Na Politechnice Warszawskiej ruszają podyplomowe studia poświęcone głębokim sieciom neuronowym

Marzy ci się praca na stanowisku Deep Learning Engineer? Chcesz projektować nowe rozwiązania, konkurując ze światowymi osiągnięciami? Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej uruchamia po raz pierwszy dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Głębokie sieci neuronowe i ich zastosowania w mediach cyfrowych”. Aplikacje można składać do 14 października.

Studia dla maksymalnie 32 absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich), obejmują 192 godziny zajęć, w tym 64 godziny zajęć praktycznych. Prowadzone będą w formie zjazdów weekendowych. Studia kończy egzamin dyplomowy.

Przebieg studium poświęconego Deep Learning skoncentrowany jest na rozwiązywaniu problemów dotyczących rozpoznawania człowieka, segmentacji audiowizualnej oraz bezpieczeństwa informacji.

Roczne podyplomowe studia przeznaczone są dla projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data, ale także dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Studenci w trakcie nauki zapoznają się m.in. z podstawami i programowaniem głębokich sieci neuronowych, modelowaniem 3D, indeksowaniem obiektów cyfrowych, ich kompresją i zanurzaniem itp.

Kierownikiem studiów jest Władysław Skarbek, profesor nauk technicznych w dziedzinie informatyki w zakresie mediów cyfrowych. Prof. Skarbek specjalizuje się w inteligentnych metodach analizy obrazów. Opracował m.in. symboliczne techniki projektowania architektury sieci głębokich. Jest m.in. kierownikiem Zakładu Telewizji Politechniki Warszawskiej. W trakcie swojej kariery pracował w Japonii w Tokyo Institute of Technology oraz w Brain Science Laboratory w RIKEN.

Przyjęcia na studia odbywają się według kolejności zgłoszeń, po wpłaceniu opłaty za pierwszy semestr (5 tys. zł, całkowity koszt studiów 8 tys. zł), do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie się co najmniej 10 kandydatów.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 października za pośrednictwem portalu: https://www.zapisy.pw.edu.pl

Skip to content