Z powodu pandemii Komisja Europejska „odświeżyła” swoje narzędzie do oceny tego, jak szkoły wykorzystują cyfrowe technologie. Jakie są mocne i słabe strony zdalnej edukacji? Oceń to sam

Nazywa się SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies – dosł.: autorefleksja na temat efektywnego uczenia się poprzez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych) i działa od 2018 roku. To bezpłatne i łatwe w użyciu narzędzie stworzone po to, by ułatwić szkołom wykorzystywanie technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu uczniów.

Właśnie wdrożono nową wersję SELFIE – dopasowaną do realiów pandemii. Mariya Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, stwierdziła, że koronawirus wywołał największe w najnowszej historii problemy w edukacji. „Dla wielu nauczycieli i studentów był to pierwszy raz, kiedy w pełni wykorzystali technologie cyfrowe w ten sposób” – oceniła.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xprZ6555QTI&list=PLGI5zHT2w7jB2i_VBAxpoQdT8SDSuYve_&index=4

Źródło: EU Science Hub – Joint Research Centre / YouTube

SELFIE to dzieło Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre, JRC) i Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury. W Polsce zostało zaprezentowane 25 października 2018 r. – w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. To element szerszego przedsięwzięcia – Planu Działań w zakresie Edukacji Cyfrowej (Digital Education Action Plan, DEAP), który pomaga państwom członkowskim oraz instytucjom edukacyjnym wykorzystywać cyfrowe technologie. Do tej pory z SELFIE skorzystało ponad 7 tysięcy szkół i prawie 700 tysięcy indywidualnych użytkowników z 57 krajów. Narzędzie jest dostępne w 31 językach.

SELFIE gromadzi anonimowo opinie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół na temat wykorzystania cyfrowych technologii w ich szkołach (pytania, krótkie wypowiedzi i oceny od 1 do 5; wszystko trwa ok. 30 minut). Na podstawie tych danych narzędzie generuje raport, będący obrazem mocnych i słabych stron szkoły, jeśli chodzi o wykorzystywania technologii cyfrowych. Szkoły, co oczywiste, różnią się, lecz SELFIE można dostosować do każdej z osobna.

Badacze JRC odnotowali nagły wzrost liczby użytkowników SELFIE, gdy wskutek rozprzestrzeniania się pandemii szkoły przeszły na system nauki zdalnej.

– W Polsce jest ich 4944 z 25 szkół. Od początku tego roku szkolnego do kwietnia mieliśmy około 1,7 tysiąca nowych użytkowników z waszego kraju – wyjaśnia w rozmowie z portalem sztucznainteligencja.org.pl Susanne Conze, rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej odpowiedzialna m.in. za sprawy zagraniczne.

Koronawirus wywołał największe w najnowszej historii problemy w edukacji

– Podczas lockdownu zauważyliśmy, że niektóre szkoły dodawały bardziej szczegółowe pytania związane z nauczaniem i uczeniem się na odległość. Dzięki temu szkoły te mogły dostosować swoją ofertę nauczania na odległość do specyficznych potrzeb uczniów, wziąć pod uwagę ich pochodzenie społeczno-ekonomiczne – mówi dr Nikoleta Giannoutsou, badaczka z JRC. Dlatego SELFIE zostało zaktualizowane do „pandemicznych uwarunkowań edukacji” – zawiera nowe pytania, które pomagają szkołom ulepszyć ich ofertę nauczania cyfrowego i online.

– Na pandemię chcielibyśmy spojrzeć nie tylko jak na bezprecedensowe wyzwanie, ale także dostrzec w niej okazję do przemyślenia edukacji. Pytania w SELFIE mają pomóc zaspokoić bieżące potrzeby związane z uczeniem na odległość, ale także wspomóc planowanie długoterminowe. To, czego się teraz dowiemy, chcemy wykorzystać do stworzenia bardziej sprawiedliwej, inspirującej i skutecznej edukacji – dodaje Giannoutsou.

Susanne Conze zaznacza, że w pięciu krajach (Belgia, Estonia, Grecja, Włochy i Polska) trwają właśnie badania jakościowe dotyczące doświadczeń związanych z nauczaniem zdalnym. Eksperci przeprowadzają wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Wyniki mają być gotowe do końca września.

We współpracy z Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia oraz Europejską Fundacją Kształcenia zespół SELFIE rozpoczął również pilotażowe badanie na temat wykorzystania tego narzędzia do rozwijania umiejętności informatycznych do nauki w miejscu pracy. Polacy uczestniczą w nim wraz z Niemcami, Francuzami, Węgrami, Serbami, Czarnogórcami i Turkami. Badanie pilotażowe rozpoczęło się 22 lipca br., pierwsze wyniki pojawią się na początku 2021 roku.

Skip to content