Minisatelita, zbudowany przez sześciu młodych naukowców z Knurowa, zajął pierwsze miejsce w finale polskiej edycji konkursu CanSat 2020 organizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną

Zwycięskie urządzenie zbudował Zespół Koła Naukowego Elektroniki i Informatyki w Knurowie, składający się z uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Minisatelita „AGO Knurów-1”, opracowany we współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej wygrał polską edycję CanSat 2020, która odbyła się w Lesznie, pokonując 25 innych zespołów.

Tegoroczny CanSat wymagał od uczestników opracowania założeń fizycznych i matematycznych oraz misji, napisania oprogramowania, stworzenia stanowiska naziemnego i skonstruowania satelity. Jednym z zadań urządzenia było utrzymywanie stałej dwukierunkowej łączności radiowej z naziemnym stanowiskiem kierowania lotem. Uczniowie ALO stanęli na najwyższym podium wraz z drużyną Stella Septima z VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

CanSat to międzynarodowy konkurs prowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną. Polega na samodzielnym skonstruowaniu minisatelitów przez uczniów i uczennice oraz kolejno prowadzeniu za ich pomocą badań naukowych.

Minisatelita „AGO Knurów-1”

CanSat to satelita mieszczący się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie badań i eksperymentów: najpierw podczas lotu rakietą, a następnie w trakcie opadania na spadochronie. Dane, jakie zbierają cansaty, są różne – od ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza, przez telemetrię i fotografie, po poziom promieniowania jonizującego.

Europejski konkurs CanSat rozpoczął się w 2010 roku, jednak pierwsze loty cansatowe odbywały się już w latach dziewięćdziesiątych. Rosnąca popularność tych zawodów (także w Polsce) spowodowała, że w 2016 roku Centrum Nauki Kopernik, projekt ESERO Polska i Europejska Agencja Kosmiczna zdecydowały się zorganizować pierwszą polską edycję wydarzenia.

Zwycięski zespół z Knurowa przygotował stanowisko, składające się z komputera, modułu komunikacyjnego, anteny kierunkowej oraz napisał oprogramowanie do kontroli i zarządzania. Drużyna wielokrotnie testowała satelitę, m.in. za pomocą stworzonego symulatora lotu odzwierciedlającego rzeczywiste warunki – na tym etapie wsparła ją firma KP LABS.

W trakcie konkursowych zmagań satelita wykonał lot z wysokości 500 metrów. Zespół Koła wziął także udział w wideokonferencji, podczas której zaprezentował projekt oraz analizę wyników, odpowiadając na pytania komisji konkursowej.

Opiekunem Koła jest Donat Dubiel, a w skład zwycięskiej drużyny weszli Marek Kwosek (koordynator zespołu) i Mateusz Zmuda oraz Szymon Rafałowski, Patryk Kwaśniok, Tomasz Kawalec i Łukasz Skrzyszewski. Prace drużyny wsparli naukowcy Politechniki Śląskiej: prof. Dariusz Kania, dr hab. inż. Robert Czerwiński, dr inż. Jerzy Fiołka, dr inż. Andrzej Machler z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziały Politechniki Śląskiej: Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz prof. Grzegorz Ćwikła z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Skip to content