• Ponad 3 miliony euro na roboty i ich testy
  • System SCADA ma zmniejszyć m.in. stosowanie chemikaliów i wydajniej organizować pracę
  • Sztuczna inteligencja jedną z najbardziej obiecujących technologii

Roboty będą zbierać orzechy laskowe w jednym z włoskich sadów. Maszyny zgromadzą też dane o stanie drzew i prześlą je do centralnego komputera zarządzanego przez ludzi.

Urządzenia mają zbierać orzechy z ziemi i powietrza. Na ziemi będą autonomiczne pojazdy wyposażone w komputer, uchwyty do zbierania orzechów oraz pojemniki do ich przechowywania. A w powietrzu zbiórką zajmą się drony.

SCADA zbierze dane o każdym drzewie

Maszyny zostaną też wyposażone w czujniki do gromadzenia danych o poszczególnych drzewach. Na przykład o poziomie nawodnienia, obecności szkodników i chorób. Informacje te trafią do centralnego komputera wyposażonego w system SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

System ten pozwala automatycznie wykonywać takie czynności jak np. podlewanie. Wykorzystuje on sposoby znane w rolnictwie, aby zminimalizować stosowanie chemikaliów, oszczędzać wodę, zwiększyć ilość orzechów na drzewach i wydajniej organizować zadania pracowników. SCADA gromadzi dane w czasie rzeczywistym z wszystkich lokalizacji.

Naukowcy planują testy robotów w sadzie orzechów laskowych znajdującym się w Tuscii, we włoskiej prowincji Viterbo. W projekcie biorą udział cztery uniwersytety i dwa przedsiębiorstwa (m.in. Ferrero Trading Lux, znany producent czekolady i słodyczy).

Unia sfinansuje Pantheon

Budowę robotów i ich testy finansuje Unia Europejska w ramach projektu Pantheon. Całkowity budżet projektu wynosi 3,1 miliona euro.

Sady orzechów laskowych stanowią prawie 1/3 powierzchni upraw owoców w krajach UE (nieco ponad 3,2 miliona hektarów). Jest to niebagatelna wartość, biorąc pod uwagę, że całkowita produkcja przemysłu rolnego w UE za rok 2016, wyniosła 405 miliardów euro.

Komisja Europejska łoży na sztuczną inteligencję

Sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej obiecujących technologii, jeśli chodzi o perspektywy wzrostu gospodarczego i sprostanie wyzwaniom społecznym w nadchodzących latach. Nowa fala innowacji opartych na działaniu SI w dużym stopniu wpłynie nie tylko na branże technologii informacyjno-komunikacyjnych, lecz także na produkty i usługi cyfrowe oraz przemysł tradycyjny.

Inwestycje Komisji Europejskiej w sztuczną inteligencję mają wynieść 1,5 miliarda euro rocznie w ramach programu „Horyzont 2020”, obejmującego lata 2018-2020.

Nowy program „Europa cyfrowa” zaproponowany przez Komisję Europejską na lata 2021-2027, z budżetem w wysokości 9,2 miliarda euro, obejmuje także 2,45 miliarda euro przeznaczonych na finansowanie SI.

Skip to content