Komisja Nadzoru Finansowego przyjrzy się aktywom cyfrowym i finansowaniu społecznościowemu (crowdfundingowi).

W opublikowanej niedawno „Cyfrowej Agendzie Nadzoru” Komisja nakreśliła plan swoich działań w zakresie nowych technologii. Urząd przyjrzy się, jak w Polsce działa robo-doradztwo (z ang. robo-advisors). Chodzi o automatyczne doradztwo stosowane między innymi w usługach inwestycyjnych, pożyczkach i ubezpieczeniach.

Rozwiązanie oparte jest na zaawansowanych algorytmach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i narzędzi do analizy dużych zbiorów danych. Zdaniem ekspertów robo-doradztwo obniża koszty usług doradztwa finansowego, dzięki czemu usługi te mogą być dostępne dla szerszego grona klientów.

Powstanie system, w którym algorytm oceni istniejące na rynku umowy, kredyty i ubezpieczenia

KNF oceni sposób projektowania, wdrażania, testowania i późniejszego monitorowania tej formy usługi doradztwa inwestycyjnego. Komisja opracuje program, który automatycznie wskaże, czy dany system doradztwa jest zgodny z wytycznymi KNF i prawem obowiązującym na rynku finansowym w Polsce.

Komisja zautomatyzuje też ocenę ryzyka produktów oferowanych na rynku usług finansowych. Powstanie system, w którym algorytm oceni istniejące na rynku umowy, kredyty i ubezpieczenia. Program ma analizować także te dokumenty, które nie weszły jeszcze na rynek. Nie spowodują więc negatywnych skutków dla klientów.

Poza uwzględnieniem w planie robo-doradztwa, UKNF w następnych krokach planuje opracowanie wytycznych w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje finansowe do komunikacji z klientami. Ponadto Komisja chce podnieść poziom bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze, dokonać przeglądu rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym oraz poprawić bezpieczeństwo finansowe.

Urząd zamierza zautomatyzować udostępnianie posiadanych danych oraz wprowadzić automatyczną weryfikację danych z informacjami dostępnymi w urzędowych rejestrach, np. rejestrach gospodarczych.

Skip to content