Pieniądze czekają na naukowców i przedsiębiorców. Trzecia edycja konkursu na rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem i e-tożsamością zakłada rekordową kwotę do podziału – ponad 105 milionów złotych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło właśnie trzeci konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa przeznaczyła 105,4 miliona złotych.

Jest czas, żeby dobrze przygotować wnioski i ubiegać się o pieniądze: nabór będzie trwał od 23 sierpnia do 7 października 2019 roku (do godziny 16:00).

Środki mogą dostać konsorcja minimum dwóch jednostek naukowych albo co najmniej jednej, współpracującej z przedsiębiorcą.

Głównym celem programu CyberSecIdent jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych.

Dofinansowanie będą projekty zakładające łącznie badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace przygotowujące do wdrożenia rozwiązań. Takie wnioski mogą w konkursie zyskać do 20 milionów złotych dopłaty. Horyzont realizacji przedsięwzięcia: trzy lata (faza przygotowań do wdrożenia maksymalnie 1,5 roku). Więcej szczegółów tutaj.

W dwóch dotychczasowych konkursach CyberSecIdent dofinansowanie z NCBiR w łącznej wysokości ponad 106 mln zł otrzymało 10 projektów

Na czym zależy NCBR? Na wdrożeniu „rozwiązań ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości” oraz „metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania”.

– Nowe technologie wspierają rozwój gospodarczy kraju, ale mają także ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego, podnoszenia jakości życia społeczeństwa. Postępująca digitalizacja przynosi Polakom wiele korzyści, m.in. prostszy i szybszy dostęp do usług, w tym usług administracji publicznej, znosi bariery komunikacyjne, zmniejsza wykluczenie poszczególnych grup społecznych. Państwo wspiera te procesy, dbając jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa kraju i obywateli w cyberprzestrzeni – wyjaśniał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (cytat za informacją prasową NCBiR).

W dwóch dotychczasowych konkursach CyberSecIdent dofinansowanie z NCBiR w łącznej wysokości ponad 106 mln zł otrzymało 10 projektów.

Jednym z nich jest Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa, prototyp systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach cyberprzestrzeni państwa. Opracowuje ją NASK, instytut badawczy działający pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji, wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Łączności i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Skip to content