W Akademickim Centrum Komputerowym „Cyfronet” AGH, gdzie działa superkomputer Prometheus, uruchomiono akademicki system obliczeniowy na potrzeby sztucznej inteligencji. Jest najszybszy w Polsce – działa z mocą ponad 4 petaflopsów

Nowa infrastruktura została dołączona do Prometheusa*. Umożliwia zastosowanie metod opartych na uczeniu maszynowym (ML) w prowadzeniu symulacji. Mogą być teraz wykonywane w tym samym środowisku obliczeniowym i na wspólnych zbiorach danych.

Prometheus i Orzeł

Moc obliczeniowa systemu czyni go najszybszym rozwiązaniem dla sztucznej inteligencji dostępnym dla naukowców w Polsce. Będzie służył do badań w zakresie chemii, biologii, medycyny oraz rozwoju algorytmów dla autonomicznych pojazdów. Jest dostępny za pośrednictwem infrastruktury PLGrid.

Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie realizuje projekty, wykorzystując metody SI np. w diagnostyce medycznej. Chodzi o automatyczne rozpoznawanie obrazów do klasyfikacji zdjęć z mikroskopów, aby określać typy przeciwciał w próbkach krwi pacjentów. Za pomocą technologii uczenia maszynowego pozyskuje się brakujące informacje medyczne o konkretnym przypadku leczenia przy niedostatecznych lub sprzecznych danych szpitalnych.

Według uzyskanych przez nas informacji wkrótce do 7 petaflopsów przyspieszy też Eagle – superkomputer Orzeł działający w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Wzmocnić Europę

Przypomnijmy też, że polscy naukowcy z Cyfronetu biorą udział w budowie jednego z superkomputerów przedeksaskalowych w ramach Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC Joint Undertaking).

Polska wchodzi w skład konsorcjum LUMI (Large Unified Modern Infrastructure). Razem z Finlandią, Belgią, Czechami, Danią, Norwegią, Szwecją i Szwajcarią weźmie udział w opracowaniu, instalacji i udostępnieniu naukowcom superkomputera o mocy zbliżonej do 200 petaflopsów, który umożliwia dokonywanie 1017 (stu milionów miliardów) obliczeń na sekundę. Instalacja planowana jest już w roku 2020 w Kajaani w Finlandii.

Najszybszym superkomputerem świata pozostaje amerykański Summit, z podstawową mocą obliczeniową 200 petaflopsów.

*Nowy system zbudowany jest z czterech serwerów HPE Apollo 6500. Każdy z nich jest wyposażony w dwa procesory Intel Xeon Gold 5220, osiem akceleratorów NVIDIA Tesla V100 oraz 384 gigabajtów pamięci operacyjnej. Akceleratory NVIDIA mają postać modułów, wykorzystujących interfejs SXM2, co umożliwia zastosowanie magistrali NVLINK oferującej przepustowość do 300 GB/s. Serwery zostały połączone siecią o prędkości 400 Gb/s i dołączone do istniejącej infrastruktury Prometheusa. Dzięki temu mogą korzystać z ponad 10 PB pamięci dyskowej, oferującej prędkość dostępu na poziomie 180 GB/s – to szczególnie ważne dla uzyskania najwyższej wydajności uczenia maszynowego.

Źródło: materiały prasowe AGH

Skip to content