Według danych z Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), w latach 2009-2018 zarejestrowano łącznie 437 prac licencjackich i równorzędnych oraz 738 prac magisterskich i równorzędnych dotyczących sztucznej inteligencji w kontekście praktycznych zastosowań.

Liczba prac licencjackich dotyczących sztucznej inteligencji zwiększała się w bazie ORPPD systematycznie od roku 2009.

W przypadku prac magisterskich i równorzędnych, największy wzrost ich liczby obserwowany był w roku 2010 oraz 2017. 

W 2018 roku zarejestrowano w repozytorium 81 obronionych prac licencjackich i 72 obronione prace magisterskie – do końca roku ich liczba może jednak wzrosnąć.

Liczba prac dyplomowych dotyczących SI w kontekście zastosowań praktycznych z lat 2009-2018

Uwaga: dane dotyczą tylko prac dyplomowych zdeponowanych w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, stanowiących obecnie około 55% wszystkich prac dyplomowych obronionych na uczelniach w Polsce.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 13.08.2018.

W latach 2010-2018, w ORPPD zarejestrowano 48 prac licencjackich oraz 39 prac magisterskich i równorzędnych dotyczących sztucznej inteligencji w kontekście humanistyczno-społecznym. Największą liczbę prac magisterskich o tej tematyce obroniono w 2012 roku, z kolei najwięcej prac licencjackich i równorzędnych – w 2016 roku. 

Najwięcej prac licencjackich i magisterskich (oraz równorzędnych), dotyczących praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji, zostało obronionych w latach 2009–2018 na Politechnice Wrocławskiej, głównie na Wydziale Elektroniki oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Politechnika Łódzka, na której większość prac o tej tematyce powstała na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Najwięcej prac dyplomowych, dotyczących praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji, zostało obronionych w latach 2009-2018 na Politechnice Wrocławskiej, głównie na Wydziale Elektroniki oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Politechnika Łódzka, na której większość prac o tej tematyce powstała na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Ranking uczelni, na których powstało najwięcej prac dyplomowych dotyczących SI w kontekście praktycznych zastosowań [lata 2009-2018]

Uwaga: dane dotyczą tylko prac dyplomowych zdeponowanych w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, stanowiących obecnie około 55% wszystkich prac dyplomowych obronionych na uczelniach w Polsce.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 13.08.2018.

W latach 2010-2018 największa liczba prac dyplomowych, dotyczących humanistyczno-społecznych aspektów sztucznej inteligencji, została obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – w obrębie tej uczelni najwięcej prac o tej tematyce powstało na Wydziale Polonistyki i Wydziale Filozoficznym.

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Uniwersytet Śląski w Katowicach, na którym najwięcej prac dotyczących sztucznej inteligencji w kontekście humanistyczno-społecznym powstało na Wydziale Filologicznym. 

Skip to content