Czy maszyna może pokonać człowieka w testach na inteligencję? Skonstruowany w 2015 roku przez badaczy z Microsoftu i uczonych z University of Science and Technology of China komputer osiągnął IQ odpowiadające średniemu ilorazowi inteligencji ludzi z tytułami magistrów.

Test na IQ składa się z trzech typów pytań:

  • logicznych (wzory w sekwencjach obrazów);
  • matematycznych (wzory w sekwencjach liczb);
  • odnoszących się do rozumowania słownego (analogie, klasyfikacje, synonimy i antonimy).

Dotychczas maszyny wygrywały z ludźmi w testach logicznych i matematycznych, ale przegrywały, gdy trzeba było np. wytypować słowa niepasujące do pozostałych. Programiści budowali maszyny zdolne analizować miliony tekstów, by mogły ustalić, które słowa są często ze sobą kojarzone. Lecz takie podejście zakładało, że słowo ma tylko jedno znaczenie, a testy werbalne odwołują się do słów o więcej niż jednym znaczeniu.

Użycie algorytmów głębokiego uczenia się wyeliminowało ten problem. Po raz pierwszy komputer rozpoznawał różne znaczenia słów i dopasowywał słowa do różnych znaczeń.

Zdjęcia w artykule:
  • iStock by Getty Images
Skip to content