Yann LeCun, badacz w AT&T Bell Labs (dziś szef AI Research w Facebooku), zainspirowany sposobem funkcjonowania kory wzrokowej u człowieka, tworzy nowy rodzaj sieci neuronowej, zwany Convolutional Neural Network (w skrócie CNN lub ConvNet).

To specjalny typ wielowarstwowej sieci neuronowej, której głównym elementem jest warstwa wykorzystująca matematyczną operację nazywaną konwolucją lub splotem. CNN stworzono do rozpoznawania wzorów wizualnych bezpośrednio z pikseli obrazów przy możliwie najmniejszym wstępnym przetwarzaniu.

Program LeNet, napisany w oparciu o tę sieć, LeCun wykorzystał do rozpoznawania odręcznie zapisanych kodów pocztowych na listach US Postal Service. W zestawie testowym, który składał się z dwóch tysięcy takich odręcznych znaków, trafność rozpoznawania wyniosła 90 procent. To był dowód, że sieci neuronowe mogą mieć praktyczne zastosowania. Systemów, którym dały początek badania LeCuna, wciąż używa się w bankach do odczytywania czeków.

Zdjęcia w artykule:
  • Getty Images
Skip to content