Zainspirowany testem Turinga prof. Joseph Weizenbaum, niemiecki informatyk z MIT, napisał w 1966 roku program ELIZA – chatbota (w rzeczywistości pojęcie to zostało ukute dopiero w 1994 roku) zdolnego przekonać rozmówcę, że jest człowiekiem. Sugestywnie zadając pytania, ELIZA udawała psychoterapeutę. W odpowiedziach ludzi rozpoznawała kluczowe słowa lub zwroty, a do konstruowania własnych zdań wykorzystywała kluczowe słowa z odpowiedzi wcześniej w niej zaprogramowanych. Usłyszawszy na przykład od człowieka stwierdzenie: „Moja matka dobrze gotuje”, po zidentyfikowaniu słowa „matka” odpowiedziałaby otwartym sformułowaniem: „Opowiedz mi więcej o swojej rodzinie”.

W ten sposób człowiek odnosił wrażenie, że rozmawia z innym człowiekiem – choć Weizenbaum lojalnie uprzedzał „pacjentów”, że mają do czynienia jedynie z programem komputerowym.
ELIZA była z powodzeniem wykorzystywana do terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. Po niej powstały kolejne udane chatboty: w 1972 roku PARRY, w 1983 Racter, a w 1997 – Jabberwacky.

Zdjęcia w artykule:
  • Getty Images
Skip to content