W 1951 roku Marvin Minsky oraz Dean Edmonds budują SNARC (ang. Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer), pierwszą sztuczną sieć neuronową. Ten komputer został zbudowany z rur, zaworów, przewodów, małych silników i przekładni modelujących łączących różne „neurony”. Maszyna odgrywała rolę szczura, który szuka wyjścia z labiryntu, by dotrzeć do pożywienia.

System pozwalał śledzić wszystkie ruchy „szczura” w labiryncie. Błąd projektowy sprawił, że można było wprowadzić tam więcej niż jednego „szczura”, w efekcie czego „szczury” zaczęły ze sobą współdziałać. Liczne próby, które podejmowały, pozwoliły im zacząć „myśleć” na logicznych podstawach, a to pomogło wzmocnić właściwe wybory. Za „szczurami” bardziej zaawansowanymi w nauce podążały inne „szczury”. Efekty ich poczynań były zapisywane w systemie dzięki trzem tysiącom lamp próżniowych (w tamtych czasach nie było jeszcze tranzystorów ani mikrochipów).

Zdjęcia w artykule:
  • Getty Images
Skip to content