Neuropsychiatra Warren McCulloch i matematyk Walter Pitt publikują artykuł „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” (Logiczne obliczenie idei immanentnych w aktywności nerwowej). Jest on uważany za jedną z najważniejszych prac, które zapoczątkowały tworzenie sztucznej inteligencji i kognitywistyki – pierwszą w historii komputerowa teorię umysłu i mózgu.
Autorzy budują w nim matematyczny model sieci neuronowych i pierwszy mechaniczny model mózgu, wykorzystując kombinację algorytmów i matematyki, którą nazywają „logiką progową”, by naśladować proces myślowy. Cel? Zrozumienie aktywności neuronowej, a co za tym idzie – tego, jak działa ludzki umysł.
McCulloch i Pitt dowodzą, że u swych podstaw mózg jest procesorem przetwarzającym informacje. Wiążąc proste neurony w łańcuchy i pętle, pokazują, że taki model jest w stanie wykonać każdą możliwą operację logiczną i obliczyć wszystko, co można obliczyć za pomocą hipotetycznej maszyny Turinga.

Zdjęcia w artykule:
  • Getty Images
Skip to content