W sytuacji pandemii innowacyjne technologie nabrały dla firm szczególnego znaczenia. A konkretnie? Zamierza to sprawdzić badaczka z Politechniki Białostockiej

Technologia, którą w skrócie nazywamy RPA, czyli Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów (ang. Robotic Process Automation), pozwala na zastąpienie człowieka przy prostych, żmudnych, często powtarzalnych czynnościach w firmach. Korzystają z niej przede wszystkim banki, instytucje ubezpieczeniowe, media, przedsiębiorstwa e-commerce czy instytucje zdrowia. Programy takie wdrażane są coraz powszechniej, żeby (jak często uzasadniają pracodawcy) odciążyć pracowników od rutynowych czynności i pozwolić im na pracę bardziej kreatywną i wymagającą szerszych kompetencji. Coraz częściej też wspierane są algorytmami kognitywnymi, czyli elementami sztucznej inteligencji. Potrafią wystawiać faktury, pisać wiadomości czy kopiować dane pomiędzy różnymi systemami wdrożonymi w przedsiębiorstwie.

Dr Julia Siderska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej realizuje właśnie badanie, które ma zdiagnozować wykorzystanie technologii RPA podczas pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego.

– Większość przedsiębiorstw i instytucji stanęła przed wielkim wyzwaniem. Muszą przetrwać mimo izolacji, pracy zdalnej, braków kadrowych spowodowanych koniecznością opieki nad dziećmi, kwarantanną czy zwolnieniami lekarskimi. Często mierzą się z koniecznością zmniejszenia kosztów swojej działalności – mówi. – W tej sytuacji innowacyjne technologie nabrały szczególnego znaczenia. Jakiego? To właśnie zamierzam sprawdzić. Chciałabym zbadać, na ile polskie przedsiębiorstwa i instytucje korzystają z takich narzędzi – zapowiada.

Co interesuje badaczkę?

  • Czy narzędzia RPA są pomocne w utrzymaniu ciągłości biznesowej firmy?
  • Czy wspomagają one ich działalność w czasie pandemii?
  • Czy też raczej firmy skupiają się teraz przede wszystkim na utrzymaniu działań operacyjnych i nie mają środków, żeby inwestować w nowe technologie?
  • Jakie mają dalekosiężne plany w tym względzie?
  • Czy chcą je wdrażać w przyszłości i tym samym przyspieszać cyfrową transformację ich organizacji?

Badaniom tym ma służyć ankieta skierowana przede wszystkim do kadry zarządzającej, szefów działów IT, back-office, bezpieczeństwa, finansów, operacyjnych, sprzedaży oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za technologie i rozwój przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność w sektorze usługowym.

Ankieta jest dostępna TUTAJ.

Udział w badaniu ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby opracowań naukowych.

Skip to content