Polski start-up Quantee opracował sztuczną inteligencję dla firm ubezpieczeniowych, która potrafi szacować ryzyko. Dotychczas to zadanie wykonywali *aktuariusze

International Data Corporation szacuje, że wydatki m.in. na sztuczną inteligencję do 2023 roku sięgną 97,9 miliardów dolarów, czyli 2,4 razy więcej niż w 2019.

Kluczowe sektory, które będą inwestować w SI to bankowość i ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe już dziś wydają setki milionów dolarów na usprawnienia. Najwięcej nakładów przeznaczono na wykorzystanie SI w obsłudze klienta i systemach rekomendujących sprzedaż. Zaś aktuariat zajmujący się szacowaniem ryzyka i wyceną produktów ubezpieczeniowych był traktowany po macoszemu, uważa Dawid Kopczyk, CEO Quantee.

Opracowana przez Quantee platforma do szacowania ryzyka ActuAI ma dokładniej niż aktuariusze oceniać i przewidywać zagrożenia. Łączy w sobie tradycyjne modele statystki matematycznej z algorytmami sztucznej inteligencji.

– Proponujemy użycie algorytmów uczenia maszynowego które zautomatyzowałoby znacznie pracę działów aktuarialnych, oszczędzając tygodnie prac i ocen eksperckich, co doprowadzi do redukcji kosztów i lepszego zarządzania ryzykiem – dodaje ekspert.

Zadaniem platformy będzie między innymi wycena ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, prognozowanie wysokości roszczeń oraz analiza współczynnika rezygnacji klientów z polis ubezpieczeniowych.

– Nasze rozwiązanie łączy tradycyjnie wykorzystywane algorytmy liniowe z algorytmami uczenia maszynowego m.in. głębokie sieci neuronowe. Do tego dodaliśmy tzw. Explainable AI (XAI), czyli warstwę objaśniającą, która pozwala poznać czynniki wpływające na daną decyzję algorytmu. W ten sposób rozwiązaliśmy problem tzw. czarnej skrzynki – tłumaczy Kopczyk.

Polega on na tym, że stosując uczenie maszynowe tracimy możliwość prześledzenia jak dany czynnik wpływa na ostateczny wynik. Pomóc mają algorytmy Explainable AI.

Nasze rozwiązanie łączy tradycyjnie wykorzystywane algorytmy liniowe z algorytmami uczenia maszynowego m.in. głębokie sieci neuronowe. Do tego dodaliśmy tzw. Explainable AI (XAI), czyli warstwę objaśniającą, która pozwala poznać czynniki wpływające na daną decyzję algorytmu

Dawid Kopczyk, CEO Quantee

– Algorytmy XAI umożliwiają m.in. dla danego ubezpieczonego lub grupy ubezpieczonych prześledzenie w jaki sposób dane czynniki ryzyka wpływają na decyzję algorytmu, np. o ile dany typ samochodu zmniejszył wycenę produktu ubezpieczeniowego – wyjaśnia szef Quantee.

Jak dodaje przekonanie konserwatywnych aktuariuszy do nowinki technologicznej może zająć trochę czasu, ale Kopczyk mocno wierzy, że użycie SI i pełna automatyzacja w tych działach ubezpieczalni jest kwestią czasu. Aktualnie w brytyjskim, szwajcarskim oraz niemieckim stowarzyszeniu aktuariuszy pracują grupy robocze, które rozwijają temat wykorzystania SI w aktuariacie.

Choć platforma dedykowana jest pracownikom działów aktuarialnych, z perspektywy klienta każda optymalizacja i automatyzacja może wiązać się z niższymi składkami ubezpieczeniowymi, natomiast każde polepszenie jakości prognoz prowadzi do polepszenia zarządzania ryzykiem i w konsekwencji zwiększenia bezpieczeństwa klientów.

Ostateczna cena ubezpieczenia ustalana jest przez działy sprzedażowe, niemniej jednak sam proces wyceny produktów ubezpieczeniowych po stronie aktuarialnej ma duży wpływ na strategię cenową.

Aktualnie platformę testują towarzystwa ubezpieczeniowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii, choć firma jest otwarta i na polski rynek.

Rozwiązania oparte o platformę ActuAI oferowane są w chmurze obliczeniowej.

– Naszą konkurencją jest DataRobot z USA, który oferuje podobne rozwiązanie technologicznie, ale w różnych branżach, jednak nie są skupieni na aktuariacie. Jest też Akur8 z Francji, która ma podobne rozwiązanie, ale tylko w dziedzinie wyceny produktów ubezpieczeniowych – zaznacza przedstawiciel firmy.

Platforma będzie dostępna dla pracowników działów aktuarialnych w firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, również dla osób bez zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania.


*Aktuariusz – pracownik zatrudniony przez towarzystwo ubezpieczeń do m. in wyceny ubezpieczeń, analityk, często bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji w TU. Jego praca polega na opracowywaniu modeli finansowych opartych o modele statystyczne i analizę ryzyka.

Skip to content