Popyt na pracowników specjalizujących się w sztucznej inteligencji rośnie w naszym kraju znacząco – wynika z badań przeprowadzonych przez Microsoft

Już w ciągu 6-10 najbliższych lat, udział specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją w polskich firmach osiągnie 55 procent, przy średniej dla wszystkich krajów wynoszącej 49,5 procent – wynika z badań przeprowadzonych w marcu przez Microsoft.

Wzięło w nim udział 12 tysięcy pracowników i liderów z większych przedsiębiorstw na 20 rynkach na całym świecie. Polskę reprezentowało 611 przedstawicieli firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników. Okazało się, że ponad 23 proc. z nich wykorzystuje SI w sposób zaawansowany – w swoich procesach mają zaimplementowane elementy sztucznej inteligencji (niemal 10 proc.) lub jest ona zapisana w formalnych strategiach działania, a dane stanowią ich kluczowy zasób (ponad 13 proc.). 33 proc. respondentów przyznało, że znajduje się na początkowym etapie rozwoju SI w firmie, a w fazie rozpoznania znajduje się 22 proc. organizacji. Taki sam odsetek polskich przedsiębiorstw już eksperymentuje z tą technologią.

Z zaprezentowanych właśnie wyników badań AI & Skills 2020 można wnioskować, że w polskich firmach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów SI, co wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich kwalifikacji – 94 procent pracowników firm wykorzystujących SI przyznaje, że chce podnosić swoje kompetencje, a 66 proc. już uczestniczyło w odpowiednich programach szkoleniowych. Nadawanie dodatkowej wartości umiejętnościom oraz ciągłemu kształceniu i szkoleniu w firmach czyni je atrakcyjnymi w oczach pracowników, ale i przyszłych kandydatów. Firmy stosujące technologie oparte o SI stawiają na zwiększanie kompetencji pracowników. Dzięki temu są bardziej odporne na zawirowania, lepiej się adaptują do nowych warunków i łatwiej im zachować ciągłość biznesu. Największe korzyści dla firm przynosi stosowanie SI równoległe z rozwojem kompetencji pracowniczych – zarówno umiejętności technicznych, (zaawansowana analiza danych czy programowanie), jak i pozostałych, jak zaawansowana komunikacja i negocjacje.

Nagrody i awanse

Aż 68 procent pracowników z Polski przyznaje, że jeśli mogą wybrać szkolenia konkretnych umiejętności, wpływa to pozytywnie na ich chęć rozwoju. 49 procent badanych stwierdziło również, że ważna jest również perspektywa nagradzania (finansowego lub przyspieszenia ścieżki awansu). 93,6 proc. kadry kierowniczej wyższego szczebla również przyznaje, że byłaby w stanie zapewnić nagrody finansowe dla tych pracowników, którzy zdobyliby wyższy poziom umiejętności istotnych z punktu widzenia wdrażania i adaptacji SI. Zgodnie z badaniem mogłyby przyjąć formę przyspieszonego awansu, premii lub kombinacji tych czynników. 57,55 procent badanych w Polsce wskazało na wzrost wynagrodzeń (na świecie 41,62 procent), prawie 25 procent na wypłatę premii, a na awanse blisko 23 procent (wszystkie wskaźniki wyższe w stosunku do wyników ogółem).

Warto dodać, że ponad 65 proc. rodzimych pracowników w firmach wykorzystujących SI w sposób zaawansowany przyznaje, że ich pracodawca robi obecnie wystarczająco dużo, aby odpowiednio ich przygotować na dalszy rozwój tej technologii w organizacji. W firmach, które nie wdrażają sztucznej inteligencji lub dopiero z nią eksperymentują, odsetek ten spada do 40 proc. Co więcej, 70 proc. pracowników będzie przymierzać się do zmiany pracy, gdyby pracodawca nie inwestował w rozwój ich umiejętności.

Polska – kraj talentów

– Rozwój umiejętności cyfrowych w obszarze SI to swoista polisa ubezpieczeniowa dla każdego biznesu na przyszłość – zauważa Magda Taczanowska, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft w przekazanym nam komunikacie prasowym. Ogłoszony przez Microsoft plan inwestycyjny związany z budową pierwszego w Polsce centrum przetwarzania danych w chmurze i rozwojem kompetencji cyfrowych dla 150 tysięcy osób pozwoli jeszcze lepiej uwolnić potencjał polskich programistów i pracowników branży IT. – Program wzmocni rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, żeby technologiczne serce Europy biło właśnie tutaj – dodaje Taczanowska.

Jak podkreśla Diana Oleksiuk-Szczurowska, odpowiedzialna za obszar SI i kompetencji w polskim oddziale Microsoft, 80 procent polskich firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, które już mają rozwiązania SI na pokładzie, widzi w tej technologii konkretną wartość dla swojego biznesu. Główne obszary, w których wykorzystują sztuczną inteligencję to bardziej produktywne procesy oraz rozwój produktów i usług.

Co ciekawe, rozwiązania SI wychodzą poza działy IT, usprawniając działanie marketingu, sprzedaży czy nawet zasobów ludzkich. Sztuczna inteligencja pomaga uwolnić pracowników od rutynowych zadań, dzięki czemu zyskują czas w innych obszarach biznesu. Już teraz prawie 58 proc. pracowników polskich firm wykorzystujących SI w sposób zaawansowany widzi szansę na to, że technologia pozwoli im wykonywać zadania o większym znaczeniu dla organizacji.

„Polska jako kraj talentów, w którym pracuje 25 procent deweloperów Europy Środkowo-Wschodniej, z wykształconymi zespołami i duchem przedsiębiorczości ma potencjał, aby stać się cyfrowym sercem Europy” – stwierdził Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

Skip to content