W latach 2014–2019 w unijnym programie Horyzont 2020 polskie instytucje koordynowały jedynie 18 projektów z dziedziny sztucznej inteligencji – wynika z nowego raportu OPI PIB

Od sierpnia 2014 r. do marca 2019 r. państwa Unii Europejskiej złożyły w sumie 12 691 wniosków o finansowanie projektów SI z programu Horyzont 2020. Pozytywnie rozpatrzono 1880 z nich, czyli 14,8 procent.

Z Polski wpłynęły 264 wnioski, z których przyjęto 18 – czyli 7 procent. Koordynowane przez Polaków projekty stanowią niecały jeden procent wszystkich prowadzonych w ramach programu. Pozyskaliśmy na nie 23,6 miliona euro.

Wśród państw UE zajmujemy 16. miejsce pod względem liczby koordynowanych projektów. W zestawieniu prym wiodą Hiszpania z 317 prowadzonymi projektami, Wielka Brytania (292 projekty) oraz Niemcy (215 projektów). Jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków, to pierwsze miejsce także zajmuje tu Hiszpania (2161 wniosków), potem są Włochy (1753) i Wielka Brytania (1733).

Koordynowane przez Polaków projekty stanowią niecały jeden procent wszystkich prowadzonych w ramach programu

Jeszcze gorzej wypadamy pod względem liczby koordynowanych projektów na 100 tysięcy mieszkańców. Współczynnik ten wynosi u nas 0,05 projektu, co daje nam dopiero 25. miejsce wśród krajów UE. Za nami zostają jedynie Rumunia, Słowacja i Chorwacja. Średnia europejska w tym przypadku to 0,37 projektu.

Lepiej jest w zestawieniu uwzględniającym nie tylko liczbę koordynowanych projektów, ale także uczestnictwo w projektach. W tej kategorii przypada nam 15. miejsce wśród krajów unijnych (122 uczestnictwa i koordynacje). Przodują Wielka Brytania (693), Niemcy (681) i Hiszpania (658).

Jeśli chodzi o pozyskany budżet, to tylko trzy koordynowane przez Polskę projekty uzyskały ponad 1,5 mln euro, podczas gdy połowa wszystkich projektów finansowanych w programie przekroczyła tę wartość.

Średnia wartość wszystkich projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020 wyniosła 2,7 miliona euro. W Polsce sięgnęła ona jedynie 1,31 mln euro, przez co znaleźliśmy się na przedostatnim miejscu zestawienia (za nami była jedynie Portugalia). Średnia w przodującej w tej kategorii Austrii sięgnęła 4,76 miliona euro.

Raport „Projekty SI w programie Horyzont 2020” powstał w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym jako część badania „Rozwój sztucznej inteligencji w sektorze nauki w Polsce”, zrealizowanego w 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem badania była ocena stanu przygotowań polskich uczelni i ośrodków naukowych do prowadzenia badań nad sztuczną inteligencją oraz oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia specjalistów SI. Horyzont 2020 to największy program Unii Europejskiej wspierający rozwój badań naukowych i innowacji.

Omówienie poprzednich części raportu można znaleźć tutaj.

Skip to content