Uniwersytet Jagielloński jest na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na drugiej pozycji znalazł się Uniwersytet Warszawski, który w ubiegłym roku był pierwszy (przed UJ). A trzecia, bez zmian, jest Politechnika Warszawska

Tuż poza podium jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a na piątej pozycji uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kolejnych miejscach znalazły się: Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Ranking szkół wyższych przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Obejmuje on cztery zestawienia: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

– Ważne jest, żeby budować dobrą przyszłość polskiej nauki, tworzyć perspektywę dla naszej młodzieży – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek podczas gali 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. – Polacy czekają na efekty dobrej pracy na uczelniach, wielkiego zaangażowania naukowców, które sprawdziło się w czasach pandemii koronawirusa, i na budowanie dumy narodowej z osiągnięć polskich uczelni i nauki. Ludzie zaczynają kibicować polskim naukowcom, nie tylko sportowcom – to jest nowe, bardzo cenne zjawisko. To także kapitał, który wzmacnia autorytet naszych naukowców i odpowiada na potrzeby społeczne – podkreślił minister Murdzek.

Przy ocenie pod uwagę brane jest 29 wskaźników w ramach takich kryteriów, jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

Prestiż i nowoczesność

Niektóre z uczelni odnotowały znaczący spadek swojej pozycji w rankingu ogólnym, ale za to wzrost dla poszczególnych kierunków uczenia.

– W rankingu Perspektyw 12 naszych kierunków studiów odnotowało istotny wzrost, niektóre przenosząc się na podium. Także w najnowszych rankingach międzynarodowych Times Higher Education oraz QS World Univerisity Rankings – a są to najbardziej prestiżowe rankingi obok rankingu szanghajskiego – odnotowaliśmy znaczące wzrosty, plasując się w czołówce uczelni z naszego kraju, z tendencją umocnienia pozycji – przyznaje nam prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, w obecnym zestawieniu na 15. miejscu, a w ub. roku na 11. Uczelnia rozwija badania naukowe, w tym międzynarodowe w ramach sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Są to: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; materiały przyszłości; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0; ochrona klimatu i środowiska oraz nowoczesna energetyka.

Technologie są bliżej

Sprawdziliśmy rankingi wybranych kierunków studiów, które najsilniej związane są z nowymi technologiami. Najwyższe oceny dla kierunku Informatyka uzyskały: Politechnika Warszawska, krakowska AGH, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechnika Lubelska. Kierunek „Automatyka i robotyka” według rankingu Perspektyw najlepiej prowadzony jest przez Politechnikę Warszawską, następnie Poznańską, AGH, Politechnikę Śląską i Politechnikę Wrocławską. Elektronika i telekomunikacja to kierunek najwyżej oceniony na Politechnice Warszawskiej, AGH, Politechnice Wrocławskiej, Gdańskiej i Poznańskiej. Inżynierię biomedyczną najlepiej według zestawienia Perspektyw prowadzą Politechnika Warszawska, za nią Gdańska, następnie AGH, Politechnika Lubelska i Wrocławska.

Wśród uczelni niepublicznych wygrała po raz kolejny Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, wśród publicznych uczelni zawodowych nie zeszła z najwyższego podium Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerami merytorycznymi rankingu były Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy, wydawca portalu sztucznainteligencja.org.pl, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Elsevier.

Skip to content